2019 m. birželio 16 d., sekmadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Kviečiama į Europos valdymą įtraukti vietos ir regionų valdžias Spausdinimo versija

Artėjant Europos Parlamento rinkimams Europos miestų ir regionų taryba (CEMR) išplatino kreipimąsi būsimiems Europos Parlamento nariams, kviečiantį į Europos valdymą įtraukti vietos ir regionų valdžias. Jam pritaria ir Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, Lietuvos Respublikos tikrasis delegacijos narys Europos vietos ir regionų valdžių kongrese.

Meras V. Mitrofanovas tikruoju atstovu į Europos Tarybos instituciją - Regionų valdžios rūmus paskirtas Ministro Pirmininko potvarkiu. Tuo pačiu potvarkiu meras patvirtintas Lietuvos Respublikos tikruoju delegacijos nariu Europos vietos ir regionų valdžių kongrese. Savivaldybės meras atstovauja Lietuvai ir priklauso Monitoringo komitetui, kurio funkcijos apima Europos Tarybos Vietos savivaldos chartijos įgyvendinimo priežiūros bei vietos ir regionų valdžių rinkimų monitoringo klausimus. Kongresas yra konsultacinis Europos Tarybos organas, vietos ir regionų valdžių asamblėja, atstovaujanti beveik 200 000 vietos ir regionų savivaldybių iš 47 Europos Tarybos valstybių narių. Kongresą sudaro dveji rūmai – Vietos valdžios ir Regionų. Plenarinės sesijos ir komiteto posėdžiai vyksta Strasbūro mieste (Prancūzija). Tai – antroji V.Mitrofanovo kadencija (nuo 2012 m.) Europos Tarybos institucijose.

Vietos ir regionų išrinktų atstovų pranešimas:

įtraukite vietos ir regionų valdžios institucijas į stipresnę ES!

(priimta 2018-12-11 Liudvigsburge)

 1.  Mes, merai ir vietos bei regionų valdžių lyderiai iš visos Europos, atstovaujantys 130 000 Europinių vietos ir regionų valdžių institucijų, kurios yra 62 asociacijų iš 41 šalies nariai, tikime stipria ir vieninga Europa, grindžiama bendromis ir pamatinėmis vertybėmis: demokratija, žmogaus teisės, lyčių lygybė ir pagarba teisinei valstybei, kurios yra Europos Sąjungos pagrindas. Šis požiūris remiasi abipusio įsipareigojimo principu, kuris taikomas visai Sąjungai.
 2. Mes pripažįstame, kad rinkimai į Europos Parlamentą vyksta svarbiu metu, kada Europos Sąjunga susiduria su daugybe iššūkių. Mes kviečiame būsimus Europos Parlamento ir Europos Komisijos narius drąsiai, dinamiškai ir ryžtingai bendradarbiauti, kaip tai darė Sąjungos steigėjai, pakvietę mūsų žemyną susitaikyti  ir susivienyti po II -ojo pasaulinio karo.
 3. Europos ateitis liečia visus Europos piliečius. Atėjo laikas apmąstyti, kokios Europos piliečiai nori, siekiant būsimoms kartoms užtikrinti tvarią, stabilią, įtraukią ir taikią ateitį. Todėl, atsakymas turėtų vadovautis motyvacija gerinti institucijų veikimą, stiprinti skaidrumą bei piliečių ir jų išrinktų atstovų dialogu grindžiamą sprendimą priėmimą.
 4. Atsižvelgiant į šiandienos iššūkių pasaulinę dimensiją, Darnaus vystymosi tikslai turėtų tapti pagrindiniais būsimos Europos strategijos principais. Norint pasiekti Paryžiaus klimato įsipareigojimus bei įvykdyti 2030 m. Darbotvarkę, mums reikia iš esmės pertvarkyti mūsų vystymosi modelį ir suderinti visos Europos politiką. Europa turėtų būti pasaulio varomoji jėga, rodanti kelią į naują vystymosi modelį, sutelkdama visas ekonominės ir socialinės intervencijos sritis ir remdama vietos valdžios institucijas, kuriant mažiau anglies dioksido išskiriančias ir atsparias bendruomenes.
 5. Iššūkius, su kuriais susiduria Europa, galima išspręsti tik vietos ir regionų valdžios institucijų veiksmais ar prisidėjimu bei vietos viešųjų paslaugų finansavimu. Stipri partnerystė  visose valdymo srityse yra kelias į sėkmę.
 6. Šiuo požiūriu, Europos Sąjunga turėtų remti augimo, inovacijų ir socialinės skatinimo dinamiką, pradėtą vietos ir regionų lygiu, su ištekliais, atitinkančiais siekius ir atitinkama teisine sistema.
 7. Europos Parlamentas[1] pripažįsta esminį vietos valdžios institucijų vaidmenį rengiant, formuojant, finansuojant ir įgyvendinant pagrindines Europos Sąjungos politikos kryptis, taip pat svarbų vietos valdžios institucijų vaidmenį Sąjungos išorinės plėtros politikoje. EP yra įsitikinęs, kad būtina gerokai sustiprinti vietos ir regionų valdžių vaidmenį formuojant būsimą ES politiką, ir pabrėžia juos atstovaujančių asociacijų, pavyzdžiui CEMR, svarbą  tapti pagrindiniais ES institucijų partneriais.
 8. Europos Komisija[2] pabrėžia būtinybę didinti vietos ir regionų valdžių įtraukimą struktūriškai per subsidiarumo principą visuose sprendimų priėmimo etapuose siekiant padidinti ES teisės aktų pridėtinę vertę mūsų piliečiams.

Mes įsipareigojame:

 1. Skatinti Europinius debatus mūsų rinkimų apygardose, siekiant, kad piliečiai dalyvautų ir balsuotų sąmoningai  2019 m. gegužės mėn. Europos Parlamento rinkimuose.
 2. Įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas, kuriant partnerystę su Europos institucijomis, siekiant paremti teigiamą Europos projekto įvaizdį ir prisidėti kuriant demokratinį bei turintį aiškią ateities viziją vystymosi modelį visame mūsų žemyne.
 3. Sutelkti vietos ir regionų valdžių institucijas ir jų asociacijas bendradarbiauti su jų partneriais  besivystančiose šalyse įgyvendinant darbotvarkę 2030 bei sutelkti  pastangas ir kovoti su klimato kaitos padariniais.

Mes siūlome:

 1. Sukurti inovatyvų valdymo modelį, grindžiamą partneryste, kuri visiškai pripažįsta vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį Europos valdymo struktūroje.
 2. Suteikti pagrindo Europos Sąjungos sutarties 4 straipsniui, kuris nustato vietos ir regionų valdžios institucijas, kaip Europos valdymo dalyves.
 3. Dirbti su ES institucijomis, taip kad metiniai dialogai vyktų vietose, pradėti diskusijas su piliečiais apie ryšį tarp jų bendruomenių ir Europos Sąjungos.
 4. Peržiūrėti Europos pilietinio dialogo galimybes, nustatant specialų statusą organizacijoms, atstovaujančioms vietos ir regionų valdžios institucijas ir pilietinę visuomenę.
 5. Užtikrinti daugiau skaidrumo sprendimų priėmimo procese. Europos institucijos turėtų siekti geriau informuoti piliečius apie savo veiklą, pozicijas derybose bei priimtus sprendimus.
 6. Tam kad, Europos politika stiprėtų, remiant vietos valdžios institucijų  skatinamus projektus, ir prisidėtų prie mūsų regionų tvaraus vystymosi,  Sanglaudos Politika turi išlikti Europos Sąjungos prioritetu. Be to, reikia stiprinti būsimas „teises ir vertybes“ ir „Erasmus +“ programą bei  sukurti „Erasmus teritorijų“ programą.
 7. Propaguoti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir Europos Sąjungos istoriją visų Europos Sąjungos šalių mokyklose, siekiant padėti geriau suprasti ES institucijų veikimą. Svarbu numatyti tinkamas finansines ir teisines sąlygas, leidžiančias kiekvienam mokiniui aplankyti Europos institucijas vieną kartą per mokslo metus.

Raginame Europos Sąjungą užtikrinti:

 1. Vietos savivaldos principų taikymą Europos Sąjungos teisės aktų kontekste, kaip  įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 2 dalyje ir Europos vietos savivaldos chartijoje bei laikytis subsidiarumo ir proporcingumo principų.
 2. Kad po 2020 m. būtų imtasi tinkamų priemonių siekiant užtikrinti lengvesnį Jungtinės Karalystės vietos ir regionų valdžios institucijų bendradarbiavimą su kolegomis iš ES per ES bendradarbiavimo programas. Turėtų būti taikomas panašus modelis, kaip bendradarbiavimui su Norvegija ir Islandija, taip pat naudojamos makroregioninės strategijos, Interreg ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (ETBG).

 Pagal Lietuvos savivaldybių asociacijos medžiagą parengė

Savivaldybės administracijos

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus

ryšių su žiniasklaida specialistė Jolanta Šiurkuvienė[1] Rezoliucija patvirtinta 2018 m. liepos 3 d., P8_TA-PROV(2018)0273

[2] Komunikatas dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų, patvirtintas 2018 spalio 23 d. COM(2018)703-final.

Facebook
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2019