2019 m. kovo 24 d., sekmadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 46
Posėdžio pavadinimas 46 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-03-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl pritarimo Akmenės rajono ugniagesių komandos 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-42) 39_nr.1-del-pritarimo-ugn...
39_nr.1-priedas-ugniagesi...
V. Balkauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-39) 39_nr.2-priedas-2018-m.pd...
39_nr.2-del-sveikatos-biu...
I. Borusienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-47) 39_nr.3-priedas-akmenes-r...
39_nr.3-del-pritarimo-par...
V. Mikštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl pritarimo Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-44) 39_nr.4-del-pritarimo-soc...
39_nr.4-priedas-socialini...
V. Paškevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-45) 39_nr.5-del-pritarimo-dab...
39_nr.5-priedas-dabikines...
B. Jakaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-50) 39_nr.6-priedas-ppt_atask...
39_nr.6-del-pritarimo-ppt...
V. Rumbinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl pritarimo Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-55) 39_nr.7-priedas-akmenes-r...
39_nr.7-del-pritarimo-jss...
B. Baltutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-69) 39_nr.8-del-pritarimo-spo...
39_nr.8-priedas-akmenes-r...
M. Mačius
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl pritarimo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-51) 39_nr.9-priedas-naujosios...
39_nr.9-del-pritarimo-na-...
I. Mikulevič
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-52) 39_nr.10-priedas-ventos-m...
39_nr.10-del-pritarimo-ve...
M. Voronovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl pritarimo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-48) 39_nr.11-del-pritarimo-at...
39_nr.11-priedas-vaiku-lo...
R. Petraitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl pritarimo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-56) 39_nr.12-del-pritarimo-bu...
39_nr.12-priedas-vaiku-lo...
I. Girdvainienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-67) 39_nr.13-del-pritarimo-kr...
39_nr.13-priedas-kruopiu-...
D. Lunkevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-59) 39_nr.14-del-pritarimo-sa...
39_nr.14-priedas-sauletek...
V. Karalienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-54) 39_nr.15-del-pritarimo-ak...
39_nr.15-priedas-akmenes-...
A. Lipkinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-46) 39_nr.16-priedas-ventos-g...
39_nr.16-del-pritarimo-ve...
D. Gricienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl pritarimo Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-49) 39_nr.17-del-pritarimo-pa...
39_nr.17-priedas-papiles-...
R. Perminas
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl pritarimo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-53) 39_nr.18-del-pritarimo-ra...
39_nr.18-priedas-naujosio...
V. Račkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-66) 39_nr.19-priedas-akmenes-...
39_nr.19-del-pritarimo-ak...
L. Stupurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-72) 39_nr.20-priedas-kc-atask...
39_nr.20-del-pritarimo-ku...
E. D. Statkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-68) 39_nr.21-priedas-viesosio...
39_nr.21-del-pritarimo-vi...
Z. Sinkevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl pritarimo UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-41) 39_nr.22-del-profilaktine...
V. Paulauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-58) 39_nr.23-del-uab-a.-vande...
39_nr.23-priedas-uab-a.pd...
A. Suodis
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl pritarimo UAB Naujosios Akmenės autobusų parko 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-64) 39_nr.24-priedas-uab-nauj...
39_nr.24-del-uab-n.-a.-au...
D. Janušauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl pritarimo UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. ATSP-60) 39_nr.25-del-uab-n.-a.-ko...
39_nr.25-priedas-uab-n.pd...
G. Rudaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkiniui (Nr. ATSP-78) 39_nr.26-del-vsi-a.-busta...
39_nr.26-priedas-veiklos-...
39_nr.26-priedas-fin.-at....
B. Balkauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis (Nr. ATSP-71) 39_nr.27-del-turto-perdav...
V. Vanagas
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. ATSP-34) 39_nr.29-del-turto-peremi...
J. Bučius
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-104(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. ATSP-63) 39_nr.30-del-vietines-rin...
S. Beržinis
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai (Nr. ATSP-57) 39_nr.31-priedas.docx
39_nr.31-del-pritarimo-fk...
A. Klimas
Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo (Nr. ATSP-81) 39_nr.32-priedas-04-men.-...
39_nr.32-del-biudzeto-pat...
V. Raubienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose (Nr. ATSP-79) 39_nr.33-del-klasiu-kompl...
S. Momkauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl 2019-2020 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo (Nr. ATSP-80) 39_nr.34-del-priesmokykli...
V. Kenstavičius
Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl grupių skaičiaus ir veiklos organizavimo nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose (Nr. ATSP-62) 39_nr.35-del-grupiu-skaic...
V. Kenstavičius
Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-4(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. ATSP-38) 39_nr.36-del-nvs-apraso-p...
S. Momkauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. ATSP-40) 39_nr.37-del-jaunimo-reik...
S. Momkauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo (Nr. ATSP-70) 39_nr.38-del-akmenes-kras...
S. Momkauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. ATSP-65) 39_nr.39-priemimo-i-mokyk...
V. Kenstavičius
Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. ATSP-73) 39_nr.40-priedas-2019-m.-...
39_nr.40-del-socialiniu-p...
J. A. Januitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamos socialinės globos kainų patvirtinimo (Nr. ATSP-43) 39_nr.41-del-socialiniu-p...
J. A. Januitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-67(E) „Dėl integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. ATSP-61) 39_nr.42-del-integralios-...
V. Sungaila
Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl Nepanaudotų Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. ATSP-77) 39_nr.43-del-nepanautotos...
V. Sungaila
Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr.T-11(E) „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Akmenės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. ATSP-75) 39_nr.44-del-pinigines-pa...
P. Zaramba
Įtrauktas į darbotvarkę
44 Dėl Išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. ATSP-76) 39_nr.45-del-ismoku-teiki...
P. Zaramba
Įtrauktas į darbotvarkę
45 Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“ (Nr. ATSP-37) 39_nr.46-del-projekto-bvg...
V. Žakienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-222(E) „Dėl pritarimo projektui „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. ATSP-33) 39_nr.47-del-sprendimo-t-...
V. Žakienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl lėšų skyrimo projektams įgyvendinti“ pakeitimo (Nr. ATSP-35) 39_nr.48-del-lesu-skyrimo...
A. Klimas
Įtrauktas į darbotvarkę
48 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. T-214(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. ATSP-36) 39_nr.49-del-tarybos-veik...
A. Nicius
Įtrauktas į darbotvarkę
49 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl įgaliojimų suteikimo Akmenės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo (Nr. ATSP-32) 39_nr.50-del-igaliojimu-a...
A. Nicius
Įtrauktas į darbotvarkę
50 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. ATSP-74) 39_nr.51-del-strateginio-...
V. Raubienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kovas
    2019