2019 m. balandžio 19 d., penktadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių grafikasSpausdinimo versija

RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKAS

Eil.

Nr.

Komitetas

 

Laikas

2019-03-20 / 21

1.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2019-03-20

8.00 val.

 

 

 

2.

Aplinkosaugos ir kaimo plėtros komitetas

 

2019-03-20

13.00 val.

 

 

3.

Biudžeto, finansų ir vietos ūkio komitetas

 

 

2019-03-21

8.00 val.

 

4.

Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas

 

 

 

2019-03-21

13.00 val.

Komitetų posėdžiai vyks Savivaldybės mažojoje posėdžių salėje.

Tarybos posėdis – 2019-03-28 Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje 13.00 val.

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO

 DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Nor-minis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Informacija:

Akmenės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2018 metų veiklos ataskaita

 

Darius Liniauskas

 

1.

ATSP-42

2018-03-18

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono ugniagesių komandos 2018 metų veiklos ataskaitai

G. Jankauskas

 

2.

ATSP-39

2018-03-14

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos ataskaitai

D. Sketrė

 

3.

ATSP-47

2018-03-19

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2018 metų veiklos ataskaitai

V. Vaičiūnienė

 

4.

ATSP-44

2018-03-19

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2018 metų veiklos ataskaitai

V. Vaičiūnienė

 

5.

ATSP-45

2018-03-19

Ne

Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitai

N. Liaudanskienė

 

6.

ATSP-50

2018-03-19

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitai

N. Liaudanskienė

 

7.

ATSP-55

2018-03-19

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro 2018 m. veiklos ataskaitai

N. Liaudanskienė

 

8.

 

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2018 m. veiklos ataskaitai

N. Liaudanskienė

 

9.

ATSP-51

2018-03-19

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitai

N. Liaudanskienė

 

10.

ATSP-52

2018-03-19

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitai

N. Liaudanskienė

 

11.

ATSP-48

2018-03-19

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ 2018 m. veiklos ataskaitai

N. Liaudanskienė

 

12.

ATSP-56

2018-03-19

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 2018 m. veiklos ataskaitai

N. Liaudanskienė

 

13.

 

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitai

N. Liaudanskienė

 

14.

 

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai

N. Liaudanskienė

 

15.

ATSP-54

2018-03-19

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai

N. Liaudanskienė

 

16.

ATSP-46

2018-03-19

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai

N. Liaudanskienė

 

17.

ATSP-49

2018-03-19

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai

N. Liaudanskienė

 

18.

ATSP-53

2018-03-19

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai

N. Liaudanskienė

 

19.

 

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajopno savivaldybės Akmenės krašto muziejaus 2018 m. veiklos ataskaitai

J. Rekašienė

 

20.

 

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2018 m. veiklos ataskaitai

J. Rekašienė

 

21.

 

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaitai

J. Rekašienė

 

22.

ATSP-41

2018-03-18

Ne

Dėl pritarimo UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ 2018 metų veiklos ataskaitai

D. Noraitė-Borusienė

 

23.

 

Ne

Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ 2018 metų veiklos ataskaitai

D. Noraitė-Borusienė

 

24.

 

Ne

Dėl pritarimo UAB Naujosios Akmenės autobusų parko 2018 metų veiklos ataskaitai

D. Noraitė-Borusienė

 

25.

 

Ne

Dėl pritarimo UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ 2018 metų veiklos ataskaitai

D. Noraitė-Borusienė

 

26.

 

Ne

Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkiniui

D. Noraitė-Borusienė

 

27.

 

Ne

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis

J. Grobienė

 

28.

 

Ne

Dėl turto įsigijimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn

J. Grobienė

 

29.

ATSP-34

2018-03-07

Ne

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn

J. Grobienė

 

30.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-104(E) „Dėl Akmenės  rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“  pakeitimo

S. Vilkas

 

31.

ATSP-57

2018-03-19

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

L.Kryžiuvienė

 

32.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo

V. Raubienė

 

33.

 

Taip

Dėl klasių komplektų  ir mokinių skaičiaus  nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose

N.Lukauskaitė

 

34.

 

Taip

Dėl 2019-2020 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo

N. Lukauskaitė

 

35.

 

Taip

Dėl grupių skaičiaus ir veiklos organizavimo nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose

N.Lukauskaitė

 

36.

ATSP-38

2018-03-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-4(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

N. Liaudanskienė

 

37.

ATSP-40

2018-03-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo

A. Ruškienė

 

38.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo

J. Rekašienė

 

39.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-106 ,,Dėl priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

N. Mockuvienė

 

40.

 

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

 

41.

ATSP-43

2018-03-19

Taip

Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamos socialinės globos kainų patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

 

42.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-67(E)  ,,Dėl integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

V. Vaičiūnienė

 

43.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl Nepanaudotų Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

R. Žiedienė

 

44.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr.T-11(E) „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Akmenės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

R.Žiedienė

 

45.

 

Taip

Dėl Išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo

R.Žiedienė

 

46.

ATSP-37

2018-03-13

Ne

Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“

J. Grikštienė

 

47

ATSP-33

2018-03-06

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-222(E) „Dėl pritarimo projektui „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje“ pripažinimo netekusiu galios

J. Grikštienė

 

48

ATSP-35

2018-03-08

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl lėšų skyrimo projektams įgyvendinti“ pakeitimo

E. Jankauskienė

 

49

ATSP-36

2018-03-12

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. T-214(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

A.Prišmontienė

 

50.

ATSP-32

2018-03-05

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl įgaliojimų suteikimo Akmenės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo

A.Prišmontienė

 

Facebook
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2019