Akmenės rajono meno mokykla
Eil.Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
2022 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 metų Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
1. Direktorius 1 2638 2519
2. Skyriaus vedėjas 2 2077 1686
3. Mokytojas 31 1619 1433
4. Koncertmeisteris 5 1124 1418
5. Darbų saugos specialistas 1 988 859
6. Garso įrašų studijos specialistas 1 950 829
7. Kompiuterinių sistemų specialistas 1 950 836
8. Tarnybinių patalpų valytojas 3 730 642
9. Kiemsargis 1 730 642
10. Pagalbinis darbininkas 1 730 642
Atgal