Akmenės seniūnija

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų  skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

   

2023 m. III ketvirtis

2022 m.

Seniūnas

1 2323 2115

Socialinio darbo organizatorius

2

1748 1534

Užimtumo programos darbuotojas

2

840 730

 

Atgal