Akmenės seniūnija

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų  skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

   

2022 m. IV ketvirtis

2021 m.

Seniūnas

1 2115 1989

Socialinio darbo organizatorius

2

1534 1450

 

Atgal