Akmenės seniūnija

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

 
     

2019 m. 2 ketvirtis

2018 m.

1.

Seniūnas VT

 

0,00

1408,60

2.

Socialinio darbuotojo padėjėjas DS

2,00

958,59

677,36

3.

Socialinio darbo organizatorius

2,00

919,52

677,36

2019 metų darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai, padidėjo pareiginės algos bazinis dydis iki 173 eurų, taip pat nuo sausio 1 d. įsigaliojęs Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos darbuotojams

Atgal