Akmenės seniūnija

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų  skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

   

2023 m. IV ketvirtis

2022 m.

Socialinio darbo organizatorius

2

1762 1534

 

Atgal