Kruopių seniūnija

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų  skaičius

Vidutinis mėnesinis brutodarbo užmokestis (Eur)

 
   

2023 m. IV ketvirtis

2022 m.

Seniūnas

1

2240 2123

Padėjėjas

1

1221 1216

Socialinio darbo organizatorius

1

2030 1758

Ūkvedys

1

1465 1247

Valytojas

1

840 730

Kapinių prižiūrėtojas

1

983 821
Atgal