Kruopių seniūnija

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

 
   

2020 m. I ketvirtis

2019 m.

Kapinių prižiūrėtojas DS

1,00

304,5 305,25

Padėjėjas DS

1,00

1273,91 1269,67

Seniūnas VT

1,00

1577,84 1639,71

Socialinio darbo organizatorius DS

1,00

684,11 601,1

Ūkvedys DS

1,00

495,41 498,03

Valytojas DS

1,00

304,5 306,68
Atgal