Kruopių seniūnija

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

 
   

2019 m. III ketvirtis

2018 m.

Kapinių prižiūrėtojas DS

1,00

266,82

216,21

Padėjėjas DS

1,00

1167,51

840,17

Seniūnas VT

1,00

1400,30

1091,77

Socialinio darbo organizatorius DS

1,00

512,30

417,98

Užimtumo programos darbuotojas

2,00

528,64

0,00

Ūkvedys DS

1,00

464,82

267,48

Valytojas DS

1,00

270,51

198,24

Atgal