Kruopių seniūnija

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų  skaičius

Vidutinis mėnesinis brutodarbo užmokestis (Eur)

 
   

2022 m. III ketvirtis

2021 m.

Seniūnas

1

2015 1781

Padėjėjas

1

1301 1327

Socialinio darbo organizatorius

1

1765 1492

Ūkvedys

1

1261 1114

Valytojas

1

730 642

Kapinių prižiūrėtojas

1

839 738

Užimtumo programos darbuotojas

2

730 642
Atgal