Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA II KETVIRTIS

Eil.Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2021 m. 1 ketvirtis 2020 m.
1. Aplinkos tvarkytojas 3,00 642,00 607,00
2. Archyvaras-raštvedys 2,00 1195,02 1188,26
3. Auklėtojo padėjėjas 21,00 807,11 766,23
4. Buhalteris 1,50 1406,88 1380,00
5. Direktorius 1,00 2105,41 0,00
6. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 26,98 1434,77 1604,76
7. Kompiuterinių sistemų inžinierius 0,5 1062,00 1056,00
8. Logopedas 3,70 1102,71 1096,70
9. Metodininkas 1,50 1453,88 1454,02
10. Mokytojo padėjėjas 3,75 779,33 810,78
11. Muzikos mokytojas 3,00 1518,07 1510,07
12. Neformaliojo švietimo mokytojas 0,125 ** 1277,10
13. Pagalbinis darbininkas 0,75 768,71 756,00
14. Pastatų remonto darbininkas 1,50 759,61 754,80
15. Patalynės ir skalbinių išdavėjas 0,75 642,00 607,00
16. Pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 ** **
17. Personalo specialistas 0,50 ** **
18. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 5,55 1478,45 1470,42
19. Skyriaus vedėjas 3,00 1947,00 1761,00
20. Socialinis pedagogas 0,50 ** **
21. Specialusis pedagogas 0,70 ** **
22. Tarnybinių patalpų valytojas 3,25 642,00 607,00
23. Ūkvedys 1,50 938,55 932,45
24. Vyriausiasis buhalteris 1,00 ** **

** - neturime darbuotojų sutikimo skelbti jų darbo užmokestį.

Atgal