Papilės seniūnija

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

 
     

2020 m. I ketvirtis

2019 m.

1

Kapinių prižiūrėtojas DS

2,00

758,75 745,79

2

Seniūnas VT

1,00

2145,53 1986,34

3

Seniūno pavaduotojas VT

1,00

1419,62 1345,28

4

Socialinio darbo organizatorius DS

1,00

1216,27 1177,77

5

Užimtumo programos darbuotojas

2,00

607,00 0,00

6

Ūkvedys-valytojas DS

1,00

410,52 391,61

2019 m. pirmo ketvirčio darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai, padidėjo pareiginės algos bazinis dydis iki 173 Eurų, taip pat nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojęs Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos darbuotojams.

Atgal