Papilės seniūnija

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

 
     

2019 m. 2 ketvirtis

2018 m.

1

Kapinių prižiūrėtojas DS

2,00

561,89

505,44

2

Seniūnas VT

1,00

2099,16

1477,51

3

Seniūno pavaduotojas VT

1,00

1387,99

937,04

4

Socialinio darbo organizatorius DS

1,00

1096,52

787,05

5

Užimtumo programos darbuotojas

2,00

565,07

0,00

6

Ūkvedys-valytojas DS

1,00

371,08

257,39

2019 m. pirmo ketvirčio darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai, padidėjo pareiginės algos bazinis dydis iki 173 Eurų, taip pat nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojęs Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos darbuotojams.

Atgal