Papilės seniūnija

 

Pareigų (pareigybės) pavadinimai

Darbuotojų skaičius

Vidutinis  nustatytasis (paskirtasis) mėnesinis darbo užmokestis (Eur) 

   

2023 m. II ketvirtis

2022 m.

Seniūnas

1

1859 1662

Seniūno pavaduotojas

1

1787 1601

Socialinio darbo organizatorius

1

1723 1827

Ūkvedys-valytojas

1

1183 998

Kapinių prižiūrėtojas

2

840 730

Užimtumo programos darbuotojas

2

840 730
Atgal