Uždaroji akcinė bendrovė „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“

Darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai

Darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius

Einamųjų metų praėjusio ketvirčio  ir praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

   

2021 m. I ketv.

2020 m.

Direktorius

1

1342

1310

Buhalteris

1

642

732

Dezinfekuotojas

2

642

710

Gydytojas–konsultantas

1

642

607

Atgal