Uždaroji akcinė bendrovė „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

Priskaityta suma, Eur

   

2018 m.

2019 m. IV ketv.

Direktorius

1

942,00

1319,00

Buhalterė

1

465,00

555,00

Dezinfekuotojai

2

482,00

555,00

Gydytojas–konsultantas

1

60,00

78,00

Atgal