Ventos seniūnija

 

Pareigų (pareigybės)  pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis  nustatytasis (paskirtasis) mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

 
   

2022 m. III ketvirtis

2021 m.

Seniūnas

1

2394

2090

Padėjėjas

1

1311

1328

Raštvedys 1 1151 1091
Socialinio darbo organizatorius
1

1424

1384

Ūkvedys DS

1

930

900

Aplinkos gerinimo specialistas 1

904

642

Užimtumo programos darbuotojas

3

730

642
 
Atgal