Projektiniai pasiūlymai

Akmenės r. sav., Akmenės sen., Sprogiškės k. 1, sklypo kadastrinis numeris 3210/0002:255 Jučių k. v.

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTUS KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, AKMENĖS R. SAV., AKMENĖS SEN., SPROGIŠKĖS K. 1, STATYBOS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

  1. 1. Statinių statybvietės adresas:

Akmenės r. sav., Akmenės sen., Sprogiškės k. 1, sklypo kadastrinis numeris 3210/0002:255 Jučių k. v.

  1. 2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio.

  1. 3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kitos paskirties inžineriniai statiniai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 12 p.)

  1. 4. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, telefono numeri ir elektroninio pašto adresas:

UAB "Sava ranga", projektinius pasiūlymus parengė – A. Laužinskaitė, projekto vadovas J. Andriuškevičienė, tel. +370 611 38411, el. p. info@savaranga.lt.

  1. 5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio

asmens buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas):

ŽŪB „Jučių aruodas“.

  1. 6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti  su  projektiniais  pasiūlymais  galima:  Akmenės  rajono  savivaldybės  internetinėje  svetainės

http://www.akmene.lt/ ir UAB „Sava ranga“, Savanorių pr. 192 - 601, 44151 Kaunas, darbo dienomis 8:00-12:00 ir

13:00 - 17:00 val. iki viešo susirinkimo, tel. +370 611 38411 (iš anksto susitarus).

  1. 7. Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti

pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus  raštu  teikti  projektuotojui  iki  2022-02-11  d.  Savanorių pr. 192 - 601,  44151  Kaunas,  darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. el. p. info@savaranga.lt, tel. +370 611 38411.

  1. 8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2022-02-11 d. 15.00 val. Viešo susirinkimo transliacijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/78599614117?pwd=iJEbpTlaBZpM6ys-p1cmr4_DSfto9d.1

Meeting ID: 785 9961 4117

Passcode: ypP27S

Atgal
easy read