Akmeniečio kortelės galiojimo naikinimas

Savivaldybės administracija savo iniciatyva arba Akmeniečio kortelės (toliau - Kortelė) turėtojo prašymu, pateikus prašymą Akmenės rajono savivaldybės administracijai, gali panaikinti Kortelės galiojimą:

  • Kortelės turėtojui deklaravus gyvenamąją vietą ne Akmenės rajono savivaldybėje.
  • Pastebėjus, kad Kortele naudojasi kitas asmuo, kuriam nepriklauso Kortelė.
  • Kortelės turėtojui sugadinus, pametus ar kitaip praradus Kortelę.
  • Kortelės turėtojui atšaukus sutikimą dėl duomenų, kurie yra būtini Kortelės administravimui, tvarkymo.
Atgal
easy read