Kompleksinės pagalbos teikimas priklausomiems asmenims

Priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos priemonių Akmenės rajone 2023 metų programa

Priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos priemonių Akmenės rajone 2023 metų programos vykdymui skirta 29 700,0 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.

Pagrindinis programos tikslas- sukurti efektyvaus ir nuolatinio tarpsektorinio bendradarbiavimo sistemą vietos lygmeniu, užtikrinančią priklausomybių, smurto, savižudybių ir prekybos žmonėmis prevenciją, skleidžiant vertybines sveiko gyvenimo būdo nuostatas visuomenėje.

Programos uždaviniai:

 • suteikti žinių ir įgūdžių specialistams ir suinteresuotiems bendruomenės atstovams apie priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos žmonėmis padarinius ir pagalbos būdus bandžiusiems žudytis ir priklausomiems asmenims, prekybos žmonėmis aukoms;
 • siekti, kad visuomenė būtų informuota apie pagalbos būdus priklausomiems, patiriančius smurtą, turinčių savižudiškų minčių asmenims, prekybos žmonėmis aukoms;
 • vykdyti priklausomybių, smurto, savižudybių ir prekybos žmonėmis prevencijos priemones vaikų ir jaunimo tarpe;
 • didinti priklausomų asmenų motyvaciją ir teikti jiems kompleksinę pagalbą;
 • kaupti, sisteminti duomenis apie Savivaldybėje gyvenančius priklausomus nuo alkoholio asmenis, smurtaujančius asmenis, smurto aukas, savižudžius ir pan.

Programos vykdytojas:

 • Programą vykdo Akmenės rajono savivaldybės administracija

Programos įgyvendinimo partneriai:

 • Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
 • Akmenės rajono paramos šeimai centras
 • Savivaldybės seniūnijos, seniūnaičiai, bendruomenės atstovai;
 • Akmenės rajono gydymo įstaiga
 • Pedagoginė psichologinė tarnyba
 • Probacijos tarnyba;
 • Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“;
 • nevyriausybinės organizacijos, dirbančios sveikatos apsaugos ir socialinėje srityse.

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Santa Gintauskienė

  Paslaugų  poskyrio vyresnioji specialistė

108

(8 425) 59 737

santa.gintauskiene@akmene.lt
Atgal