Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimas

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamas projektas

2021–2023 m. įgyvendinamas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo  lėšomis finansuojamas projektas, kuris apima maisto produktų ir asmens higienos prekių paskirstymą labiausiai skurstantiems asmenims bei papildančių priemonių įgyvendinimą. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ nuostatomis.    

Dėl paramos 2023 metams gali kreiptis Akmenės rajono gyventojai ir šeimos, kurių pajamos vienam asmeniui neviršija 1,5 VRP* - 235,50 Eur per mėnesį.      

Parama gali būti skiriama ir kitais atvejais, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,5 VRP (392,50 Eur) dydžių per mėnesį, įvertinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir kitas aplinkybes (sunkios ligos, nelaimės bei kitais atvejais, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens sunki materialinė padėtis).

*VRP- valstybės remiamos pajamos 157 Eur.

 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  1. Vyriausybės patvirtintos formos prašymą gauti paramą (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-04-10 d. įsakymas Nr. A1-307„Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5  patvirtinimo“ 1 priedas);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Pažymos apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos mėnesio arba apie kreipimosi mėnesio pajamas), jeigu besikreipiantis asmuo arba jo šeimos nariai yra dirbantys;
  4. Kiti dokumentai pagal esamą šeimos situaciją.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Prašymo forma (pridedama): 1 priedas

Daugiau informacijos rasite:

Informuojame, kad Naujosios Akmenės miesto seniūnijos ir Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos gyventojai, norintys gauti paramą turi kreiptis į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Alma Liaudanskienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

107

(8 425) 59 743

alma.liaudanskiene@akmene.lt
Inga Bružienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

114

(8 425) 59 736 inga.bruziene@akmene.lt
Jurgita Borusienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

115

(8 425) 59 739 jurgita.borusiene@akmene.lt

Genovaitė Pocienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė 

Akmenės seniūnija

(8 425) 39 225

genovaite.pociene@akmene.lt

Donata Bronušienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

 Ventos seniūnija

(8 425) 39 225

donata.bronusiene@akmene.lt

Toma Diegė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

Papilės seniūnija

(8 425) 59 784

toma.diege@amene.lt 

Eugenija Norkuvienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

Kruopių seniūnija

(8 425) 43 736

eugenija.norkuviene@akmene.lt

 

Atgal