Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimas

SOCIALINĖS KORTELĖS

Informuojame, kad, vadovaujantis 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų ir administravimo taisyklėmis, nuo 2024-01-01 Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos programą keičia Materialinio nepritekliaus mažinimo (MNM) programa, gyventojams bus skiriamos socialinės kortelės ir (ar) donacijos.

Naudojantis socialine kortele, bus galima įsigyti visus maisto produktus ir kitas būtinojo vartojimo prekes (pvz., asmens higienos, buities apyvokos daiktus, namų švaros prekes, kūdikių prekes, drabužius, avalynę ir kt.). Bus draudžiama įsigyti alkoholinius gėrimus, tabaką, loterijos bilietus. Taip pat nebus galima sumokėti už trečiųjų šalių teikiamas paslaugas.

Planuojama, kad pinigai į socialines korteles bus pervedami 4 kartus per metus:

 • kovo 15 d.
 • birželio 15 d.
 • rugsėjo 15 d.
 • gruodžio 15 d.

Naudotis nustatytais limitais kortelėse galima nuo jų gavimo momento iki ateinančių kalendorinių metų kovo 15 d. Lėšų iš kortelių nebus galima išsigryninti.

Lėšų dydis socialinėse kortelės  priklauso nuo šeimos asmenų skaičiaus pateikusių prašymus jai gauti.

Teisę gauti socialinę kortelę ir (ar) donaciją nuo 2024 m. sausio 1 d. gali asmenys, kurių vidutinės mėnesio pajamos  vienam šeimos nariui neviršija 1,5  Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį (264,00 Eur).

MNM parama gali būti skiriama išimties atvejais, kai vieno gyvenančio asmens ir (ar) bendrai gyvenančio (-ių) asmens (-ų) pajamos vienam nariui  neviršija 2,5 VRP (440,00 Eur) dydžio per mėnesį:

 1. pensinio amžiaus asmenims;
 2. neįgaliesiems asmenims;
 3. asmenims, patiriantiems socialinę riziką;
 4. asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
 5. vienam iš tėvų, auginančiam vaiką (-us);
 6. trečiųjų šalių piliečiams;
 7. prieglobsčio prašytojams.

Kai asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys yra nukentėję nuo gaisro, kai sudegė gyvenamasis namas, ūkiniai pastatai, jų dalis ar juose buvę daiktai (pateikiama pažyma, patvirtinanti gaisro faktą iš priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos), nukentėjo nuo stichinės nelaimės, vaikas (-ai) neteko maitintojo (-ų), pajamos nevertinamos ir MNM parama skiriama vienus kalendorinius metus, t. y. parama pagal MNM programą skiriama iki vienų kalendorinių metų, jeigu nepasikeitė asmens ir (ar) su juo bendrai gyvenančio (-ių)  asmens (-ų) pajamos, vertinamos pagal teisės aktus.

Pildant prašymą, iš pateikto tiekėjų sąrašo reikia pasirinkti vieną prekybos tinklą ar parduotuvę (UAB „Maxima Lt, UAB „Grūstė“), kuriame (kurioje) šeima ar kartu gyvenantys asmenys galės apsipirkti. Prekybos tinklas / parduotuvė pasirenkamas (-a) vieneriems kalendoriniams metams.

Jei asmuo pameta arba praranda išduotą kortelę, kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia laisvos formos prašymą, kad asmeniui būtų išduota nauja kortelė.

Asmenims donacijos dalijamos tik Maisto banko atiduotuvėje, kur atėjęs asmuo gali pasiimti nemokamai besibaigiančio ir paskutinės dienos galiojimo produktų ne mažiau kaip 5 kg. per ketvirtį.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 1. Pažymos apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos mėnesio arba apie kreipimosi mėnesio pajamas), jeigu besikreipiantis asmuo arba jo šeimos nariai yra dirbantys;
 2. Kiti dokumentai pagal esamą šeimos situaciją.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Daugiau informacijos rasite:

Informuojame, kad Naujosios Akmenės miesto seniūnijos ir Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos gyventojai, norintys gauti paramą turi kreiptis į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Alma Liaudanskienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

107

(8 425) 59 743

alma.liaudanskiene@akmene.lt
Inga Bružienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

114

(8 425) 59 736 inga.bruziene@akmene.lt
Daina Galminienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

115

(8 425) 59 739 daina.galminiene@akmene.lt 

Genovaitė Pocienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė 

Akmenės seniūnija

(8 425) 39 225

genovaite.pociene@akmene.lt

Donata Bronušienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

 Ventos seniūnija

(8 425) 39 225

donata.bronusiene@akmene.lt

Toma Diegė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

Papilės seniūnija

(8 425) 59 784

toma.diege@amene.lt 

Eugenija Norkuvienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

Kruopių seniūnija

(8 425) 43 736

eugenija.norkuviene@akmene.lt

 

Atgal