Projektiniai pasiūlymai

Inžinerinių statinių, kuriuos sudaro žemės sankasa, viršutinė kelio konstrukcija, geležinkelio pralaidos, iešmai, pervažos ir kiti inžineriniai statiniai adresu Ryto g. 4, Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav.

Statytojas AB “Lietuvos geležinkeliai”, informuoja apie numatomą projektuoti visuomenei svarbų statinį – „geležinkelio keliai“ ir prašo Jūsų, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka, savivaldybės interneto svetainėje paskelbti apie numatomą projektavimą.
Statinio duomenys:

  • Statinio statybvietės adresas – Ryto g. 4, Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav.
  • Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – geležinkelio keliai – inžineriniai statiniai, kuriuos sudaro žemės sankasa, viršutinė kelio konstrukcija (balasto sluoksnis, pabėgiai, bėgiai), geležinkelio pralaidos, iešmai, pervažos ir kiti inžineriniai statiniai; statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas; statinio kategorija – neypatingas statinys.
  • Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris – UAB „Kelprojektas“ statinio projekto vadovas Mindaugas Griauzdė; tel. +370 656 40813; el. p.  mindaugas.griauzde@kelprojektas.lt.
  • Statytojas – AB “Lietuvos geležinkeliai”, įmonės kodas 110053842, adresas: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, tel.  8 698 44619; el. p.  a.virbickas@litrail.lt.
  • Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas –101 kabinetas, L. Petravičiaus aikštė Nr. 2, Naujoji Akmenė darbo dienomis š. m. rugpjūčio mėn. 02 d. – rugpjūčio mėn. 20 d., 8.00÷17.00 valandomis, L. Petravičiaus aikštė Nr. 2, Naujoji Akmenė  aikštėje esančiame ekrane ir www.akmene.lt bet kuriuo laiku. Informacija telefonu +370 687 39193.
  • Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – iki 2018-08-16 d. 17 val. elektroniniu paštu mindaugas.griauzde@kelprojektas.lt, raštu ar paštu Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius.
  • Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) – 2018 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 16.00 Akmenės rajono savivaldybėje II aukšte posėdžių salėje.

Brėžinys

Atgal
easy read