Akmenės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. A-342 „Dėl  asmenų delegavimo į Akmenės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą“, bendruomeninių organizacijų pateiktus siūlymus, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sudaryti Akmenės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą trejų metų kadencijos laikotarpiui šios sudėties:

  • Irena Beišinienė, Akmenės  rajono bendruomenių sąjungos deleguota atstovė,
  • Gražina Gauronskienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos deleguota atstovė,
  • Kristina Grigaliūnienė, Savivaldybės vietos bendruomenių  deleguota atstovė,
  • Meilutė Kaminskienė, Savivaldybės vietos bendruomenių deleguota atstovė,
  • Tomas Martinaitis, Akmenės rajono savivaldybės tarybos deleguotas atstovas,
  • Judita Žilienė, Akmenės rajono  savivaldybės tarybos deleguota atstovė.

Akmenės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai 2019-06-27 Nr. T-153

Protokolai

Atgal