Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinė komisija
  • Vitalijus Mitrofanovas, Savivaldybės meras, komisijos pirmininkas,
  • Vida Lapšytė, Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė,
  • Jadvyga Dunauskaitė, Savivaldybės tarybos narė,
  • Albinas Klimas, Savivaldybės tarybos narys,
  • Tomas Martinaitis, Savivaldybės mero pavaduotojas,
  • Audronė Prišmontienė, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja,
  • Ramūnas Stonkus, Savivaldybės tarybos narys.

Komisijos sekretorė – Bendrojo skyriaus vedėja Audronė Prišmontienė, el. p. audrone.prismontiene@akmene.lt

Reglamento redakcinės komisijos tikslas – parengti Savivaldybės tarybos veiklos reglamento projektą, teikti jį svarstyti ir tvirtinti Savivaldybės tarybai.
Komisijos uždavinys – užtikrinti, kad Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatos atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Komisija vykdo šias funkcijas:
- rengia Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir jo pakeitimus;
- nagrinėja Savivaldybės tarybos narių, komitetų, frakcijų siūlymus dėl Savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ar papildymo;
- nagrinėja pasiūlymus ir pastabas dėl Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir  Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų atitikimo;
- teikia siūlymus ir išvadas dėl Savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo, papildymo;
- teikia Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir jo pakeitimus svarstyti Savivaldybės tarybai.

Komisija gali vykdyti ir kitas funkcijas, susijusias su Komisijos uždaviniais, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Teisės aktai:

Atgal