Darbo galimybės ir paieška

Grįžus į Lietuvą ir deklaravus gyvenamąją vietą siūloma kreiptis ir registruotis į Užimtumo tarnyba.

Užimtumo tarnyba konsultuoja darbo paieškos, įdarbinimo, profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais, prireikus skiria finansinę paramą – profesijai įgyti, darbo įgūdžiams tobulinti ar naujoms darbo vietoms steigti.

Iš užsienio grįžę aukštos kvalifikacijos (biotechnologijų, inžinerijos, informacinių technologijų, fizinių mokslų)  darbuotojai gali pretenduoti į atvykimo išmoką. Siekiant padėti darbdaviams pritraukti iš Lietuvos išvykusius aukštos kvalifikacijos specialistus ir bent iš dalies jiems kompensuoti patirtas grįžimo ar persikėlimo į Lietuvą išlaidas, valstybė gali skirti atvykimo išmoką iš užsienio atvykusiems darbuotojams ir juos pasikvietusiems darbdaviams. Atvykimo išmokai gauti reikia atitikti numatytas sąlygas, kurias galite rasti Užimtumo tarnybos svetainėje.

Darbo ieškantiems aukštos kvalifikacijos darbuotojams įsidarbinti padeda Aukštos kvalifikacijos atrankų kompetencijų centras (el. p. akatrankos@uzt.lt), kuris ieško darbdaviams tinkamos kvalifikacijos darbuotojų.

Užsienyje dirbę ir į Lietuvą grįžę asmenys gali pretenduoti į nedarbo išmoką Lietuvoje, jeigu  kitoje valstybėje sukaupė reikalingą nedarbo draudimo stažą. Prieš grįžtant iš Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių rekomenduojame pasirūpinti PD U1 forma, kuri nurodo nedarbo draudimo laikotarpius kitoje valstybėje.

Užimtumo tarnyba teikia informacija telefonu 1883 arba +370 5 250 0883 ir Klientų aptarnavimo skyriuose. Kiekvienos savivaldybės Užimtumo tarnybos skyriuose dirba specialistai, kurie konsultuoja iš užsienio į Lietuvą grįžusius asmenis.

Užimtumo tarnybos kontaktai Naujojoje Akmenėje: https://uzt.lt/kontaktai/klientu-aptarnavimo-skyriu-kontaktai/38/naujosios-akmenes-kontaktai/d135 

Konkursai ir darbo pasiūlymai Akmenės rajone: https://www.akmene.lt/konkursai-ir-darbo-pasiulymai/93 

Atgal
easy read