Projektiniai pasiūlymai

Laukų g. 7, Biliūniškių km., Papilės sen., Akmenės raj. Sav. (kad. Nr. 3240/0007:404 Papilės k.v.)

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie "Kitos (ūkio) paskirties (7.19) pastato, Laukų g. 7, Biliūniškių km., Papilės sen., Akmenės raj. sav., statybos projektas" parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Laukų g. 7, Biliūniškių km., Papilės sen., Akmenės raj. Sav. (kad. Nr. 3240/0007:404 Papilės k.v.)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.19. kitos (ūkio) paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: : Gedimino Tušo architektūros studija (įm. k. 305849754), projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Papilės žemės ūkio bendrovė, 152979693.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com arba raštu adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): projekto rengėjo patalpose, Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, 2022 m. kovo 29 d., 16.00.

Projektinis pasiūlymas

Atgal
easy read