Posėdžiai

17
Spa.
2019
08:00

Potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos aštuntojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2019-10-24 18:00 Akmenės rajono savivaldybės didžioji posėdžių salė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS AŠTUNTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2019 m. spalio 17 d.  Nr. M-44

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos aštuntąjį posėdį 2019 m. spalio 24 d. 13.00 val. Savivaldybės posėdžių salėje.

2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.2. Dėl UAB „Akmenės energija“ 2020 metų planinių investicijų derinimo.

2.3. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo akcinei bendrovei „Akmenės cementas“.

2.4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Akmeresta“.

2.5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Laumės baldai“.

2.6. Dėl viešosios įstaigos Akmenės jaunimo centro atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

2.7. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T-191 (E) Dėl kremuotų žmonių palaikų laidojimo Akmenės rajono savivaldybės kolumbariumų nišose tvarkos aprašo patvirtinimo ir įkainio už urnos laidojimą kolumbariumo nišoje nustatymo” pakeitimo.

2.8. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-262(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo“ pakeitimo.

2.9. Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo.

2.10. Dėl didžiausio leistino pedagoginių darbuotojų pareigybių skaičiaus Akmenės rajono savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose.

2.11. Dėl  Vaikų priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės  švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.12. Dėl Užmokesčio už vaikų išlaikymą Akmenės rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.13. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-155(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo.

2.14. Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo.

2.15. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

2.16. Dėl pritarimo projekto „Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Akmenės rajono kaimo vietovėse“ įgyvendinimui.

2.17. Dėl pritarimo projekto „Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro sporto aikštyno Vytauto g. 3, Naujojoje Akmenėje, atnaujinimas“ įgyvendinimui.

2.18. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-84 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

Atgal