Posėdžiai

20
Geg.
2020
08:00

Potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos keturioliktojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2020-05-25 17:00 Akmenės rajono savivaldybės didžioji posėdžių salė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KETURIOLIKTOJO  POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2020 m. gegužės 19  d.  Nr. M-16

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  Nr. I-533 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymu:

1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos keturioliktąjį posėdį 2020 m. gegužės 25 d. 13.00 val. ir n u s t a t a u, kad jis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.2. Dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

2.3. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.

2.4. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.5. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T-220 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Akmenės rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.6. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo ir sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo.

2.7. Dėl pritarimo sudaryti bendradarbiavimo sutartį su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu.

2.8. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl UAB „Akmenės energija“ 2018 metų faktinių investicijų derinimo“ pakeitimo.

2.9. Dėl UAB „Akmenės energija“ 2021 metų planinių investicijų derinimo.

2.10. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m.  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

2.11. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-7 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.

2.12. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metams, sąrašo patvirtinimo.

2.13. Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.

2.14. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

2.15. Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

2.16. Dėl žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo.

2.17. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-203(E) „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.18. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.19. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo.

2.20. Dėl sutikimo perimti pagal testamentą paveldimą turtą.

2.21. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį.

2.22. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

2.23. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn.

2.24. Dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

2.25. Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro padalinio Krizių centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo.

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

Atgal