Posėdžiai

23
Bal.
2020
08:00

Potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos tryliktojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2020-04-30 17:00 Akmenės rajono savivaldybės didžioji posėdžių salė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TRYLIKTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2020 m. balandžio 22  d.  Nr. M-14

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  Nr. I-533 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymu:

1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos tryliktąjį posėdį 2020 m. balandžio 30 d. 10.00 val. ir n u s t a t a u, kad jis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitų.

2.2. Dėl Akmenės rajono savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos ataskaitų.

2.3. Dėl Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos.

2.4. Dėl pritarimo Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai ir Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo.

2.5. Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitai.

2.6. Dėl pritarimo UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ 2019 metų veiklos ataskaitai.

2.7. Dėl pritarimo UAB Naujosios Akmenės autobusų parko 2019 metų veiklos ataskaitai.

2.8. Dėl pritarimo UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ 2019 metų veiklos ataskaitai.

2.9. Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.10. Dėl pritarimo Akmenės rajono ugniagesių komandos 2019 metų veiklos ataskaitai.

2.11. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 m. veiklos ataskaitai.

2.12. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.13. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.14. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.15. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.16. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Ventos ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.17. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.18. Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2019 metų veiklos ataskaitai.

2.19. Dėl pritarimo Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2019 metų veiklos ataskaitai.

2.20. Dėl pritarimo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.

2.21. Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.

2.22. Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai.

2.23. Dėl pritarimo Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.

2.24. Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.

2.25. Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.

2.26. Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai.

2.27. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitai.

2.28. Dėl pritarimo Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro 2019 m. veiklos ataskaitai.

2.29. Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2019 m. veiklos ataskaitai.

2.30. Dėl pritarimo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai.

2.31. Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai.

2.32. Dėl pritarimo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ 2019 m. veiklos ataskaitai.

2.33. Dėl pritarimo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 2019 m. veiklos ataskaitai.

2.34. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus 2019 m. veiklos ataskaitai.

2.35. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai.

2.36. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai.

2.37. Dėl atleidimo nuo Savivaldybės turto nuomos mokesčio.

2.38. Dėl butų pirkimų Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn.

2.39. Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

2.40. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.

2.41. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto laikinam Savivaldybės biudžeto pajamų trūkumui padengti.

2.42. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-86 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo”  pakeitimo.

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

Atgal