Posėdžiai

15
Spa.
2019
08:00

Savivaldybės tarybos aštuntojo posėdžio preliminari darbotvarkė

Iki 2019-10-24 18:00 Akmenės rajono savivaldybės didžioji posėdžių salė

Tarybos posėdis 2019-10-24 13.00 val.

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija:

   

1.

ATSP-215

2019-10-14

Ne

Dėl UAB „Akmenės energija“ 2020 metų planinių investicijų derinimo

D. Noraitė-Borusienė

R.Stonienė

2.

ATSP-216

2019-10-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

D. Noraitė-Borusienė

R.Stonienė

3.

ATSP-213

2019-10-11

Ne

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo akcinei bendrovei „Akmenės cementas“

R.Stonienė

R. Norbutas

4.

ATSP-211

2019-10-09

Ne

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Akmeresta“

R.Stonienė

R. Norbutas

5.

ATSP-212

2019-10-09

Ne

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Laumės baldai“

R.Stonienė

R. Norbutas

6.

ATSP-218

2019-10-14

Ne

Dėl viešosios įstaigos Akmenės jaunimo centro atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

R.Stonienė

R. Norbutas

7.

ATSP-214

2019-10-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T-191 (E) Dėl kremuotų žmonių palaikų laidojimo Akmenės rajono savivaldybės kolumbariumų nišose tvarkos aprašo patvirtinimo ir įkainio už urnos laidojimą kolumbariumo nišoje nustatymo” pakeitimo

R.Stonienė

V. Žakienė

8.

ATSP-228

2019-10-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-262(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo“ pakeitimo

J.Grobienė

V. Balkauskas

9.

ATSP-220

2019-10-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo

D. Rekis

V. Vanagas

10.

ATSP-227

2019-10-15

Taip

Dėl didžiausio leistino pedagoginių darbuotojų pareigybių skaičiaus Akmenės rajono savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose

D. Rekis

S. Momkauskas

11.

ATSP-219

2019-10-14

Taip

Dėl  Vaikų priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės  švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo

N.Lukauskaitė

S. Momkauskas

12.

ATSP-217

2019-10-14

Taip

Dėl Užmokesčio už vaikų išlaikymą Akmenės rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyk-linio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

N.Lukauskaitė

J. Žilienė

13.

ATSP-225

2019-10-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-155(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

N.Mockuvienė

J. Puzonienė

14.

ATSP-221

2019-10-14

Ne

Dėl pritarimo projekto „Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Akmenės rajono kaimo vietovėse“ įgyvendinimui

D. Tušienė

B. Kulvinskienė

15.

ATSP-223

2019-10-14

Ne

Dėl pritarimo projekto „Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro sporto aikštyno Vytauto g. 3, Naujojoje Akmenėje, atnaujinimas“ įgyvendinimui

D. Tušienė

B. Kulvinskienė

16.

ATSP-224

2019-10-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

V. Raubienė

17.

ATSP-226

2019-10-15

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo

V. Raubienė

V. Raubienė

18.

ATSP-222

2019-10-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-84 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

G.Gauronskienė

V. Žakienė

 

Atgal