Posėdžiai

20
Bal.
2020
08:00

Savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė

Iki 2020-04-30 17:00 Akmenės rajono savivaldybės didžioji posėdžių salė

Tarybos posėdis 2020-04-30 10.00 val.

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija:

   

1.

ATSP-44

2020-03-23

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitų

A.Pekauskas

 

2.

ATSP-37

2020-02-27

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos ataskaitų

V.Mitrofanovas

 

3.

ATSP-87

2020-04-09

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos

A.Jokubauskienė

 

4.

ATSP-92

2020-04-20

Ne

Dėl pritarimo Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai ir Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo

R. Sudaris

 

5.

ATSP-50

2020-03-23

Ne

Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitai

D. Noraitė-Borusienė

 

6.

ATSP-46

2020-03-23

Ne

Dėl pritarimo UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ 2019 metų veiklos ataskaitai

D. Noraitė-Borusienė

 

7.

ATSP-41

2020-03-20

Ne

Dėl pritarimo UAB Naujosios Akmenės autobusų parko 2019 metų veiklos ataskaitai

D. Noraitė-Borusienė

 

8.

ATSP-40

2020-03-20

Ne

Dėl pritarimo UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ 2019 metų veiklos ataskaitai

D. Noraitė-Borusienė

 

9.

ATSP-93

2020-04-20

Ne

Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Noraitė-Borusienė

 

10.

ATSP-91

2020-04-20

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono ugniagesių komandos 2019 metų veiklos ataskaitai

G. Jankauskas

 

11.

ATSP-90 2020-04-09

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 m. veiklos ataskaitai

D. Sketrė

 

12.

ATSP-104

2020-04-21

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

 

13.

ATSP-97 2020-04-21

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

 

14.

ATSP-103

2020-04-21

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

 

15.

ATSP-102

2020-04-21

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

 

16.

ATSP-101

2020-04-21

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Ventos ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

 

17.

ATSP-100 2020-04-21

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

 

18.

ATSP-62 2020-03-27

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2019 metų veiklos ataskaitai

V. Vaičiūnienė

 

19.

ATSP-61 2020-03-27

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2019 metų veiklos ataskaitai

V. Vaičiūnienė

 

20.

ATSP-42

2020-03-23

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai

Z.Stanislauskienė

 

21.

ATSP-54

2020-03-25

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai

Z.Stanislauskienė

 

22.

ATSP-47

2020-03-23

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai

Z.Stanislauskienė

 

23.

ATSP-48

2020-03-23

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai

Z.Stanislauskienė

 

24.

ATSP-66

2020-04-02

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai

Z.Stanislauskienė

 

25.

ATSP-55

2020-03-25

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai

Z.Stanislauskienė

 

26.

ATSP-76

2020-04-02

Ne

Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai

N. Mockuvienė

 

27.

ATSP-65

2020-04-02

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitai

N. Mockuvienė

 

28.

ATSP-59

2020-03-26

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro 2019 m. veiklos ataskaitai

Z.Stanislauskienė

 

29.

ATSP-67

2020-04-02

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2019 m. veiklos ataskaitai

Z.Stanislauskienė

 

30.

ATSP-58

2020-03-26

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai

Z.Stanislauskienė

 

31.

ATSP-60

2020-03-26

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai

Z.Stanislauskienė

 

32.

ATSP-51

2020-03-23

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ 2019 m. veiklos ataskaitai

N.Lukauskaitė

 

33.

ATSP-49

2020-03-23

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 2019 m. veiklos ataskaitai

N. Lukauskaitė

 

34.

ATSP-88

2020-04-09

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus 2019 m. veiklos ataskaitai

J. Rekašienė

 

35.

ATSP-64

2020-04-02

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai

J. Rekašienė

 

36.

ATSP-89

2020-04-09

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai

J. Rekašienė

 

37.

ATSP-105

2020-04-21

Ne

Dėl atleidimo nuo Savivaldybės turto nuomos mokesčio

R. Stonienė

 

38.

ATSP-98

2020-04-21

Ne

Dėl butų pirkimų Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn

S. Bartkienė, E. Jankauskienė

 

39.

ATSP-96

2020-04-21

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise riklausančio  nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J. Grobienė

 

40.

ATSP-94

2020-04-21

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

D. Noraitė-Borusienė

 

41.

ATSP-99

2020-04-21

Ne

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto laikinam Savivaldybės biudžeto pajamų trūkumui padengti

V. Raubienė

 

42.

ATSP-95

2020-04-21

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-86 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo”  pakeitimo

A.Prišmontienė

 
Atgal