Posėdžiai

18
Geg.
2020
08:00

Savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė

Iki 2020-05-25 17:00 Akmenės rajono savivaldybės didžioji posėdžių salė

Tarybos posėdis 2020-05-25 nuotoliniu būdu  13.00 val.

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija:

   

1.

ATSP-111

2020-05-14

Taip

Dėl Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

A.Gabalis

 

2.

ATSP-106

2020-05-11

Taip

Dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus  nustatymo  Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose

D. Rekis

 

3.

ATSP-112

2020-05-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

D. Rekis

 

4.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

N. Mockuvienė

 

5.

ATSP-113

2020-05-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T- 220 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Akmenės rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

N. Lukauskaitė

 

6.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo ir sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo

Z. Stanislauskienė

 

7.

 

Ne

Dėl pritarimo sudaryti bendradarbiavimo sutartį su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu

D. Rekis

 

8.

 

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl UAB „Akmenės energija“ 2018 metų faktinių investicijų derinimo“ pakeitimo

D. Noraitė-Borusienė

 

9.

 

Ne

Dėl UAB „Akmenės energija“ 2021 metų planinių investicijų derinimo

D. Noraitė-Borusienė

 

10.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m.  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

S. Vilkas

 

11.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės traybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-7 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo

V. Raubienė

 

12.

ATSP-107

2020-05-12

Taip

Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metams, sąrašo patvirtinimo

S. Bartkienė

 

13.

ATSP-114

2020-05-14

Taip

Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo

S. Bartkienė

 

14.

 

Taip

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

R. Stonienė

 

15.

 

Taip

Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

R. Stonienė

 

16.

 

Ne

Dėl žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo

R. Stonienė

 

17.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-203(E) „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

R. Stonienė

 

18.

ATSP-109

2020-05-12

Taip

Dėl Akmenės rajono savivalydybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

19.

ATSP-110

2020-05-12

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

20.

 

Ne

Dėl sutikimo perimti pagal testamentą paveldėjamą turtą

R. Stonienė

 

21.

 

Ne

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį

J. Grobienė

 

22.

ATSP-108

2020-05-12

Ne

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

J.Grobienė

 

23.

 

Ne

Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn

J. Grobienė

 

24.

 

Ne

Dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J. Grobienė

 

25.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro padalinio Krizių centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

 

26.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl Žmonių gyvybės apsaugos Akmenės rajono savivaldybės vandens telkiniuose ir ant ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

G.Jankauskas

 
Atgal