Naujienos

Projektas - Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ verslo kūrimas

Naujienos

Asociacija „Raudonskardžio bendruomenė pagal  Akmenės rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija“ priemonę „viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“, paraiškos kodas: AKME-LEADER-6A-D-14-3-2019 / 42VS-PV-19-1-12509- PR001, įgyvendino projektą:  Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ verslo kūrimas.

Projekto tikslas - siekti Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ finansinio savarankiškumo, pradedant vykdyti komercines veiklas ir kuriant naujas darbo vietas. Bendra projekto lėšų suma: 105 772,12 Eur., Akmenės rajono savivaldybės lėšų suma: 21 439,12 Eur., EŽŪFKP, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir partnerių lėšos: 84 333,00 Eur.

Sukurtos su komercinių veiklų vykdymu susijusios darbo vietos – 1,8 etato. Asociacija „Raudonskardžio bendruomenė“ siekia viešojo pobūdžio tikslų – suburti Raudonskardyje gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Raudonskardžiu susijusius asmenis, Raudonskardžio bendruomenės problemoms spręsti, skatinti Raudonskardžio bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesus. Kadangi šių tikslų siekimas yra neatlygintinas, bendruomenė ieškojo būdų kaip gauti papildomą finansavimą. Nuosavų lėšų neturėjome, todėl buvo nutarta teikti vietos projektą paramai gauti. Tai buvo vienintelė galimybė įsigyti reikalingą įrangą, susiremontuoti pastatus bei pradėti vykdyti komercinę veiklą. Buvo nuspręsta vykdyti šias komercines veiklas: metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir profiliavimo, kito, niekur kitur nepriskirto, keleivinio sausumos transporto, maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugas, kurios būtų pajamų uždirbimo šaltinis. Įsigijome veiklų vykdymui reikalingą įrangą: maisto gamybos įrangą, kalvės įrangą, keleivinį automobilį. Atlikome projekto veikloms vykdyti reikalingų pastatų remonto darbus ūkio būdu, įsigyjant tik medžiagas, dirbome patys. Suremontuotuose pastatuose yra laikoma įsigyta technika ir įranga, vykdomos kalvystės ir maitinimo paslaugų veiklos. Siūlome maisto paruošimo paslaugas: teikiame maistą pagal užsakymus renginiams, taip pat gaminame ir prekiaujame maisto produktais renginių ir švenčių metu. Kalvės įranga atliekami tokie darbai kaip metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas. Pradžia jau yra: pradėti gaminti kalviški dirbiniai: tvorelės, balkonų turėklai, vazonų laikikliai, puošybos elementus bei kiti metalo gaminiai. Keleiviniu automobiliu yra teikiamos pavėžėjimo paslaugos.

Kaip ir buvo minėta sukurtos 1,8 etato darbo vietos, susijusios su komercinių veiklų vykdymu. Tai ne tik materialinė nauda, žinome, kad tai pareikalaus bendruomenės narių didelių pastangų, susikaupimo. Esame pasirengę prisiimti finansinę, psichologinę, socialinę riziką bei atsakomybę. Įdarbinti bendruomenės nariai yra pilni ryžto ir entuziazmo, siūlo savo paslaugas ir laukia užsakymų. Mes tikime savo sėkme!

 

Irena Beišinienė

Atgal