Švietimo, kultūros, sporto paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas

Taip (VIISP2)

PAS2958

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pratęsimas

Taip (VIISP2)

PAS2959

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pakeitimas

Taip (VIISP2)

PAS2960

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui panaikinimas

Taip (VIISP2)

PAS2961

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

2VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

Atgal