Švietimo, kultūros, sporto paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas

Taip (VIISP2)

 

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pratęsimas

Taip (VIISP2)

 

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pakeitimas

Taip (VIISP2)

 

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui panaikinimas

Taip (VIISP2)

 

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformoje – VIISP (http://www.epaslaugos.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

2VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

Atgal
easy read