Projektiniai pasiūlymai

Pastato, Žemaičių g. 33, Venta, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties pastatą, projektas" parengti projektiniai pasiūlymai.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie "Administracinės paskirties pastato, Žemaičių g. 33, Venta, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatą, projektas" parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Žemaičių g. 33, Venta, Akmenės raj. sav.  (kad. Nr. 3255/0001:254 Ventos m. k.v.)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, naudojimo pobūdis –visuomeninės paskirties teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – administracinė, būsima – gyvenamosios (trijų ir daugiau (daugiabutis)) paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: : MB "Kapitelis", įm. kodas 300623349, projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr.  A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): A. Mikelskio UAB, įm. k. 153243833.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com  arba raštu adresu L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Ventos seniūnijos patalpose, adresu Bausko g. 11, Venta, 2020 m. vasario 25 d., 17:00.

Projektiniai pasiūlymai: tekstinė dalis, grafinė dalis.

Atgal
easy read