Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius
Irena Eselinienė
Vyriausiasis specialistas
Tel. (8 425) 59 764, Mob. 8 659 13 674, Vidinis tel. 230
302 kab.
Laikinai einanti vedėjo pareigas
Antanas Lizdenis
Vyriausiasis architektas (vyriausiasis specialistas)
Tel. (8 425) 59 763, Mob. 8 658 30 960, Vidinis tel. 237
301 kab.
Rastida Skabeikienė
Vyriausiasis specialistas
Tel. (8 425) 59 766, Mob. 8 686 33 184 , Vidinis tel. 225
301 kab.
Erika Šypalienė
Teritorijų planavimo vyriausiasis specialistas
Tel. (8 425) 59 787, Mob. 8 693 24 549, Vidinis tel. 415
301 kab.
Vita Martinaitienė
Vedėjas
Laikinai nedirba
*
Vyriausiasis specialistas paveldosaugai
Tel. (8 425) 59 765, Mob. 8 686 32 924, Vidinis tel. 235
301 kab.
Atgal