Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSUI

PASKIRSTYTOS LĖŠOS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ PROJEKTAMS

2020 m.

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

 Įsakymas 2019-10-01, Nr. PAV - 212   

Tvarkos aprašas

   

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

 Įsakymas 2019-09-30, Nr. A1 - 560  

Vertinimo komisija

   

Vertinimo komisijos posėdžiai

   

Lėšų paskirstymas

  Įsakymas 2019-12-23, Nr. A - 687  

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

   

Sutarties forma

 Įsakymas 2019-12-11, Nr. V - 91  Sutartis 2020 m.

Sąmata

 

Projekto įgyvendinimo planas (Sutarties priedas 1)

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (Sutarties priedas 2)

 Ataskaitos formos:  

   

Forma

   Faktinių išlaidų ataskaita (Sutarties priedas 4)

Lėšų panaudojimo suvestinė

  Lėšų panaudojimo ataskaita (Sutarties priedas 6)

Socialinių paslaugų teikimo ataskaita

 

Laukiami rezultatai (Sutarties priedas 3)

Pasiektų rezultatų ataskaita (Sutarties priedas 5)

Veiklos ataskaita

  Aprašomojo pobūdžio ataskaita (Sutarties priedas 7)Atgal