Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

2021 m.

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Įsakymas 2021-10-27, Nr. PAV - 347

Paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)
Detali projekto įgyvendinimo sąmata (Nuostatų 2 priedas)
Deklaracija (Nuostatų 3 priedas)

Tvarkos aprašas

   

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Įsakymas 2021-09-27, Nr. A1 - 686

Nuostatų 1 priedas
Nuostatų 2 priedas
Nuostatų 3 priedas
Nuostatų 4 priedas
Nuostatų 5 priedas

Nuostatų 6 priedas

Vertinimo komisija

   

Vertinimo komisijos posėdžiai

   

Lėšų paskirstymas

    

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

   

Sutarties forma

   

Sąmata

 

Projekto įgyvendinimo planas (Sutarties priedas 1)

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (Sutarties priedas 2)

 Ataskaitos formos:  

   

Forma

   Faktinių išlaidų ataskaita (Sutarties priedas 4)

Lėšų panaudojimo suvestinė

  Lėšų panaudojimo ataskaita (Sutarties priedas 6)

Socialinių paslaugų teikimo ataskaita

 

Laukiami rezultatai (Sutarties priedas 3)

Pasiektų rezultatų ataskaita (Sutarties priedas 5)

Veiklos ataskaita

  Aprašomojo pobūdžio ataskaita (Sutarties priedas 7)Atgal