Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimas (VDC)

 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

 Įsakymas 2019-01-22 PAV-21

 

Tvarkos aprašas

Tarybos sprendimas 2018-01-25, Nr. T-3

 Paraiškos forma parsisiuntimui

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Įsakymas 2019-01-21 A-44  

Vertinimo komisija

 Įsakymas 2019-02-20 A-92  

Vertinimo komisijos posėdžiai

   

Lėšų paskirstymas

 Įsakymas 2019-03-22 A-152  

Nefinansuojamos paraiškos

                       -

 

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

Sutarties forma

Įsakymas 2019-04-10 PAV-81

 

Sąmata

 

 Sąmatos forma
     Paraišką gauti lėšų BFP-16
 Ataskaitos formos:  
Forma F2    VDC Ataskaitos forma F2
Lėšų panaudojimo suvestinė    VDC Lėšų panaudojimo suvestinė
Socialinių paslaugų teikimo ataskaita    Ataskaitos forma
Veiklos ataskaita    VDC Veiklos ataskaitos forma
Atgal