Neįgaliųjų  kūno kultūra ir sportas

 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Įsakymas 2019-10-02 Nr. A-521

 Kvietimas

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

 Paraiškos forma, Sąmata, deklaracija

Vertinimo komisija

Įsakymas

 

Vertinimo komisijos posėdžiai

Komisijos posėdžio protokolas

 

Lėšų paskirstymas

Įsakymas

 

Nefinansuojamos paraiškos

                       -

 

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

1. Sutartis

 Sutarties forma

 

2. Sąmata

 

 

Ataskaitos formos:

   

Suvestinė veiklos ataskaita

 Suvestinė veiklos ataskaita

 
Atgal