Vaikų socializacijos programa
 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas  2023 m.

Paraiškos priimamos iki 2023 m. gegužės 2 d. 17.00 val.

 

Tvarkos aprašas

2022 m. balandžio 25 d.  Nr. T-98

Paraiškos forma

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Įsakymas 2022-05-11 Nr. A-248

 

Vertinimo komisija

Įsakymas 2022-05-19 Nr. A-272  

Vertinimo komisijos posėdžiai

2022-05-30 posėdžio protokolas  

Lėšų paskirstymas

Įsakymas 2023-05-29 Nr. A-324  

Nefinansuojamos paraiškos

                       -

 

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

1. Sutartis

   

2. Sąmata

   

3. Paraiška lėšų gavimui

   

Ataskaitos formos:

   

1. Forma F2

Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita Forma

2. Lėšų panaudojimo suvestinė

 Lėšų panaudojimo suvestinė Forma

3. Veiklos ataskaita

 Projekto veiklos ataskaita Forma
Atgal