Renginiai
20
Geg.
2024
12:00

Akmenės rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė (2024-05-27)

Iki 2024-05-27 17:00 Akmenės rajono savivaldybės didžioji posėdžių salė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PRELIMINARI  DARBOTVARKĖ

Tarybos posėdis 2024-05-27  13.00 val. 

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjai

Pranešėjai

     

Informacija

   

1.

ATSP-163

2024-05-16

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

V.Mitrofanovas, V.Raubienė

 

2.

ATSP-155

2024-05-15

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2023 metų ataskaitai

J. Statkus

 

3.

ATSP-170

2024-05-17

Taip

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

R.Stonienė

 

4.

ATSP-157

2024-05-15

Taip

Dėl 2025 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

R. Stonienė

 

5.

ATSP-174

2024-05-17

Taip

Dėl 2024 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo

S.Bartkienė

 

6.

ATSP-156

2024-05-15

Taip

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2025 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2025 metams, sąrašo patvirtinimo

S. Bartkienė

 

7.

ATSP-164

2024-05-16

Ne

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis

S. Bartkienė

 

8.

ATSP-171

2024-05-17

Ne

Dėl sutikimo leisti pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir jo nurašymo

J. Grobienė

 

9.

ATSP-152

2024-05-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-215 (E) ,,Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės  teritorijoje nustatymo“ pakeitimo

S. Barkienė

 

10.

ATSP-160

2024-05-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T- 181 „Dėl viešų konkursų į Akmenės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

V. Lapšytė

 

11.

ATSP-153

2024-05-14

Taip

Dėl ikimokyklinio ugdymo  grupių skaičiaus ir veiklos organizavimo trukmės  nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose

D. Jarušaitienė

 

12.

ATSP-165

2024-05-16

Taip

Dėl 2024–2025 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo

D. Jarušaitienė

 

13.

ATSP-175

2024-05-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų priėmimo, lankymo, atlyginimo už vaikų išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

D. Jarušaitienė

 

14.

ATSP-149

2024-05-14

Taip

Dėl mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2024-2025 mokslo metais

G. Karvelienė

 

15.

ATSP-172

2024-05-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

V.Raubienė

 

16.

ATSP-167

2024-05-16

Ne

Dėl pritarimo projektui „Kultūrinė tapatybė ir bendradarbiavimas pasienio regione plėtojant kultūrinę raišką“ (anglų k. „Cultural identity and cross-border cooperation through cultural expression“)

D.Tušienė

 

17.

ATSP-168

2024-05-16

Ne

Dėl pritarimo projektui „Naujų inovatyvių turizmo produktų kūrimas pasienio regiono lankytojams“

 (anglų k. „Development of new inovative tourism products for cross-border visitors“)

D.Tušienė

 

18.

ATSP-169

2024-05-16

Ne

Dėl pritarimo projektui „Įtrauktis į švietimą“ (anglų k. „Inclusion in Education“)

D.Tušienė

 

19.

ATSP-173

2024-05-17

Ne

Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms prieinamumo gerinimas ir tarpvalstybinių pagalbos pajėgumų stiprinimas“

(anglų k. „Improving the accessibility to the social services for elderly and strengthening cross-border emergency capacity“)

D.Tušienė

 

20.

ATSP-166

2024-05-16

Ne

Dėl pritarimo projekto „Dabikinės dvaro sodybos rūmų pastato Liepų g. 1, Dabikinės kaime, Akmenės rajone, rekonstravimas ir įveiklinimas“ įgyvendinimui

D.Tušienė

 

21.

ATSP-158

2024-05-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A.Bacienė

 

22.

ATSP-162

2024-05-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-25(E) „Dėl viešame aukcione parduodamo Akmenės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

S. Vilkas

 

23.

ATSP-176

Taip

Akmenės rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

L. Juškaitė

 

24.

ATSP-151

2024-05-14

Ne

Dėl 2023 m. gruodžio 8 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 26SŽN-274-(14.26.55.) pripažinimo pasibaigusia

L. Juškaitė

 

25.

ATSP-150

2024-05-14

Ne

Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, unikalus
Nr. 4400-5491-9974, dalių nustatymo

L.Juškaitė

 

26.

ATSP-154

2024-05-15

Ne

Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-5491-9974, dalies nuomos

L.Juškaitė

 

27.

ATSP-161

2024-05-16

Ne

Dėl 2014 m. rugsėjo 4 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 26SŽN-(14.26.62.)-79 pakeitimo

L. Juškaitė

 

28.

ATSP-159

2024-05-16

Ne

Dėl nekilnojamojo turto, kuris yra apleistas ar neprižiūrimas ir jam taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

I.Eselinienė

 

29.

ATSP-177

2024-05-21

Ne

Dėl automobilių įsigijimo

J. Grobienė

 
Atgal
easy read