Renginiai
21
Rug.
2021
13:00

Mero potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvidešimt aštuntojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2021-09-27 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DVIDEŠIMT AŠTUNTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2021 m. rugsėjo 21  d.  Nr. M-37/pakeitimas M-38
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, remdamasis Akmenės rajono savivaldybės mero 2021 m. rugsėjo 10 d. potvarkiu Nr. MAK-33 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo kasmetinių atostogų panaudojimo ir pavedimo atlikti Akmenės rajono savivaldybės mero pareigas“:

1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvidešimt aštuntąjį posėdį 2021 m. rugsėjo 27 d. 15.00 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.

2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimo tvirtinimo.

2.2. Dėl viešosios įstaigos Ventos ambulatorijos reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro.

2.3. Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro dalininko įnašo didinimo.

2.4. Dėl pritarimo projekto „Elektromobilio įsigijimas Akmenės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.

2.5. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

2.6. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

2.7. Dėl Asmenims su sunkia negalia dienos socialinės globos asmens namuose skyrimo, teikimo ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.8. Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

2.9. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo“ pakeitimo.

2.10. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl UAB Naujosios Akmenės autobusų parko keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.11. Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.12. Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo.

2.13. Dėl nuompinigių už Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo.

2.14. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-237 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.15. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo.

2.16. Dėl leidimo išnuomoti Savivaldybės būstą.

Savivaldybės mero pavaduotojas, atliekantis Savivaldybės mero pareigas  Tomas Martinaitis

Atgal