Renginiai

21
Bal.
2021
08:00

Mero potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvidešimt ketvirtojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2021-04-26 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DVIDEŠIMT KETVIRTOJO  POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2021 m. balandžio 20  d.  Nr. M-20

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvidešimt ketvirtąjį posėdį 2021 m. balandžio 26 d. 13.00 val. ir n u s t a t a u, kad jis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Akmenės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos patvirtinimo.

2.2. Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

2.3. Dėl Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos.

2.4. Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.5. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.6. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.7. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.8. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.9. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.10. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Ventos ambulatorijai.

2.11. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Ventos ambulatorijos 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.12. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprnedimo Nr. T-12 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo.

2.13. Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

2.14. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.15. Dėl pritarimo UAB Naujosios Akmenės autobusų parko 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.16. Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.17. Dėl pritarimo UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.18. Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.19. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

2.20. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitai.

2.21. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo.

2.22. Dėl papildomų lėšų skyrimo projektui „Daubiškių bendruomenės namai“ įgyvendinti.

2.23. Dėl lėšų skyrimo projektui „Vaikų ir jaunimo centro įkūrimas“ įgyvendinti.

2.24. Dėl grupių skaičiaus ir veiklos organizavimo  nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

2.25. Dėl 2021–2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo.

2.26. Dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus  nustatymo  Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

2.27. Dėl pritarimo  steigti gyvūnų augintinių kapines ir Priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.28. Dėl žemės sklypo įsigijimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn.

2.29. Dėl buto (duomenys nuasmeninti) pirkimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn.

2.30. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

2.31. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartis.

2.32. Dėl valstybės turto nurašymo.

2.33. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir nugriovimo.

2.34. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d sprendimo Nr. T-57 „Dėl patalpų perdavimo“ pakeitimo.

2.35. Dėl Vėjo jėgainių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano galiojimo sustabdymo.

2.36. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29  d. sprendimo Nr. T-80 ,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų  vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių  tiesimo, taisymo (remonto), kapitalinio remonto, rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

2.37. Dėl valstybės turto – valstybinės reikšmės kelių neperėmimo  Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn.

Savivaldybės meras  Vitalijus Mitrofanovas

Atgal