Renginiai

26
Geg.
2021
08:00

Mero potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvidešimt penktojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2021-05-31 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DVIDEŠIMT PENKTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2021 m. gegužės  25  d.  Nr. M-24, pakeitimas 2021 m. gegužės 27 d. Nr. M-27

Naujoji Akmenė

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvidešimt penktąjį posėdį 2021 m. gegužės 31 d. 14.00 val. ir n u s t a t a u, kad jis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-203(E) „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.2. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

2.3. Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

2.4. Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.

2.5. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2022 metams, sąrašo patvirtinimo.

2.6. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.T-28 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

2.7. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo.

2.8. Dėl pavedimo žemės paskirties ir (ar) būdo keitimo funkciją vykdyti Savivaldybės vykdomajai institucijai.

2.9. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo.

2.10. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl pritarimo projekto „Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje“ įgyvendinimui“ pripažinimo netekusiu galios.

2.11. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Akmenės seniūnijos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamame projekte „Akmenės rajono Papilės kadastrinės vietovės melioracijos sistemų rekonstrukcija“.

2.12. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-224 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.

2.13. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.14. Dėl Akmenės rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.15. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-244(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.16. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos  2021 m.  kovo 29 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.17. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.

2.18. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.19. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr.T-257 „Dėl atleidimo nuo Savivaldybės turto nuomos mokesčio“ pripažinimo netekusiu galios.

2.20. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

2.21. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 26 d sprendimo Nr. T-109 „Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo.

2.22. Dėl valstybės turto nurašymo.

2.23. Dėl 2010 m. kovo 25 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. 1 nutraukimo.

2.24. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų  perdavimo pagal panaudos sutartį.

2.25. Dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos Respublikos Gomelio srities Rečicos rajonu sustabdymo.

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

Atgal