Renginiai

21
Bir.
2021
18:00

Mero potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvidešimt šeštojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2021-06-28 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2021 M. BIRŽELIO 21 D. POTVARKIO NR. M-28 „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DVIDEŠIMT ŠEŠTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio   22  d.   Nr. M-30

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u  Akmenės rajono savivaldybės mero 2021 m. birželio 21 d. potvarkio Nr. M-28 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvidešimt šeštojo posėdžio sušaukimo“ 1 punktą, pakeisdamas posėdžio pradžios laiką iš 13.00 val. į 14.00 val., ir visą 1 punktą išdėstau taip:

                 „1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvidešimt šeštąjį posėdį 2021 m. birželio 28 d. 14.00 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.“

Savivaldybės meras  Vitalijus Mitrofanovas

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DVIDEŠIMT ŠEŠTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2021 m. birželio 21  d.  Nr. M-28

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvidešimt penktąjį posėdį 2021 m. birželio 28 d. 13.00 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.

2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų pripažinimo Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų sudedamąja dalimi“ pakeitimo.

2.2. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl specialiųjų planų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.3. Dėl specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų pripažinimo Akmenės rajono savivaldybės teritorijos, Naujosios Akmenės ir Ventos miestų bendrųjų planų sudedamąja dalimi.

2.4. Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo.

2.5. Dėl vėjo jėgainių įrengimo potencialioje vėjo jėgainių įrengimui išskirtos teritorijos dalyje.

2.6. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Akmenės rajono savivaldybėje.

2.7. Dėl pavadinimo suteikimo pastatui Naujojoje Akmenėje.

2.8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2020 metų faktinių investicijų derinimo.

2.9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2022 metų planinių investicijų derinimo.

2.10. Dėl viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir 2020 metų veiklos ataskaitos.

2.11. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-217 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo” pakeitimo.

2.12. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-215(E) „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ pakeitimo.

2.13. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo.

2.14. Dėl Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

2.15. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T-154 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą  ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo“ pakeitimo.

2.16. Dėl Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos nuostatų patvirtinimo.

2.17. Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.18. Dėl Akmenės rajono savivaldybės socialinių būstų nuomos.

2.19. Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo.

2.20. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-237 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.21. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo.

2.22. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.

2.23. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn.

2.24. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto  perdavimo pagal panaudos sutartį.

2.25. Dėl turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

2.26. Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą.

2.27. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir nugriovimo.

2.28. Dėl Akmenės rajono savivaldybės kaimo  bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir asociacijų rėmimo programos patvirtinimo.

2.29. Dėl Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo.

2.30. Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Ventos ambulatoriją prijungiant ją prie viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro.

3.31. Dėl audito paslaugos.

Savivaldybės meras  Vitalijus Mitrofanovas

Atgal