Renginiai

24
Kov.
2021
08:00

Mero potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvidešimt trečiojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2021-03-29 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DVIDEŠIMT TREČIOJO  POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2021 m. kovo 23    d.  Nr. M-15

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvidešimt trečiąjį posėdį 2021 m. kovo 29 d. 13.00 val. ir n u s t a t a u, kad jis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

2.2. Dėl pritarimo Akmenės rajono ugniagesių komandos 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.3. Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.4. Dėl pritarimo Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.5. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, senyvo amžiaus asmens, suaugusio asmens su negalia bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų  skyrimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.6. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.7. Dėl Akmenės rajono savivaldybės priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.8. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo.

2.9. Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.10. Dėl pritarimo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.11. Dėl pritarimo Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.12. Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.13. Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.14. Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.15. Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.16. Dėl pritarimo Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.17. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.18. Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2020 metų  veiklos ataskaitai.

2.19. Dėl pritarimo Akmenės rajono meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.20. Dėl pritarimo Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.21. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.22. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.23. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.24. Dėl Akmenės gamtos ir kultūros parko tarybos  sudarymo.

2.25. Dėl Savivaldybės draustinių steigimo ir gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.26. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr.T-209 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.27. Dėl Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo.

2.28. Dėl Akmenės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.29. Dėl Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus teikiamų paslaugų kainų.

2.30. Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų.

2.31. Dėl pritarimo projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui.

2.32. Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Akmenės rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.

2.33. Dėl Akmenės rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.34. Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.35. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo tretiesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams.

2.36. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-104(E) „Dėl Akmenės  rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“  pakeitimo.

2.37. Dėl pavedimo Akmenės rajono savivaldybės administracijai vykdyti Akmenės rajono infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas.

2.38. Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros diferencijavimo koeficientų ir įmokos tarifų patvirtinimo.

2.39. Dėl Akmenės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir Darbo reglamento patvirtinimo.

2.40. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 metų gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

2.41. Dėl leidimo išnuomoti Savivaldybės būstą.

2.42. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų  vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių  tiesimo, taisymo (remonto), kapitalinio remonto, rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

Atgal