Renginiai
12
Spa.
2021
09:00

Rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių grafikas 2021-10-26

Iki 2021-11-03 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

Eil.
Nr.

Komitetas

Laikas
2021-10-26

1.

Aplinkosaugos ir kaimo plėtros komitetas

2021-10-26
8.00 val.

     

2.

Biudžeto, finansų ir vietos ūkio komitetas

 

2021-10-26
10.00 val.

   

3.

Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas

   

2021-10-26
13.00 val.

 

4.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

     

2021-10-26
15.00 val.

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ  POSĖDŽIŲ 

DARBOTVARKĖ

Tarybos posėdis 2021-11-03   14.00 val. 

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija:

   

1.

ATSP-227

2021-10-15

Ne

Dėl pritarimo dalyvauti konkurse „Lietuvos jaunimo sostinė 2023“

A.Ruškienė

J. Žilienė

2.

ATSP-241

2021-10-22

Taip

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose

D. Rekis

J. Žilienė

3.

ATSP-229

2021-10-20

Taip

Dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus  nustatymo  Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose

N.Lukauskaitė

S. Momkauskas

4.

ATSP-228

2021-10-15

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl 2021–2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ pakeitimo

N.Lukauskaitė

S. Momkauskas

5.

ATSP-226

2021-10-12

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29  d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo tarybos sudarymo“  pakeitimo

N. Lukauskaitė

J. Puzonienė

6.

ATSP-230

2021-10-20

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr.T-235 „Dėl  Akmenės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Z. Stanislauskienė

J. Puzonienė

7.

ATSP-234

2021-10-21

Taip

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo

V.Vaičiūnienė

N. Bartkevičienė

8.

ATSP-237

2021-10-21

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-116 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ pakeitimo

R. Žiedienė

N. Bartkevičienė

9.

ATSP-240

2021-10-21

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

V. Raubienė

10.

ATSP-239

2021-10-21

Taip

Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Šilumera“

D. Noraitė-Borusienė

R. Stonkus

11.

ATSP-233

2021-10-21

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

D. Noraitė-Borusienė

R. Stonkus

12.

ATSP-236

2021-10-21

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. T-188(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

I.Jakaitienė

A. Nicius

13.

ATSP-232

2021-10-21

Ne

Dėl Koncesijos sutarties teikti Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias atliekų tvarkymo paslaugas vykdymo priežiūros  komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo

S. Vilkas

P. Zaramba

14.

ATSP-238

2021-10-21

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-106 ,,Dėl pritarimo  steigti gyvūnų augintinių kapines ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

S. Vilkas

S. Beržinis

15.

ATSP-231

2021-10-20

Ne

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio adresu: Stipirkių g. 1, Stipirkių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav., nurašymo ir nugriovimo

J. Grobienė

J. Isajevas

16.

ATSP-235

2021-10-21

Ne

Dėl nekilnojamojo turto adresu: Dvaro g. 7, Agluonų kaimas, Akmenės seniūnija, Akmenės rajono savivaldybė, nurašymo ir nugriovimo

S.Bartkienė

J. Isajevas

17.

ATSP-243

2021-10-25

Ne

Dėl Savivaldybės valdomų įmonių atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

R. Stonienė

J. Isajevas

18.

ATSP-242

2021-10-25

Ne

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis

J. Grobienė

R. Stonkus

Komitetų posėdžiai mišriu būdu: dalyvaujama didžiojoje posėdžių salėje adresu: II a., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, arba nuotoliniu būdu.

Tarybos posėdis – 2021-11-03 14.00 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-15 įsakymo Nr. A-468 2.5 papunkčiu, Savivaldybės administraciniame pastate organizuojamuose viešuose posėdžiuose, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus Nutarime nurodytus reikalavimus, gali dalyvauti asmenys, atitinkantys vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų ir posėdžio sekretoriaus pareigas atliekančiam asmeniui parodantys dokumentą, įrodantį atitiktį vienam iš kriterijų:

  • asmuo yra pasiskiepijęs viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų,
  • asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas) arba asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;
  • asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas,  – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti;
  • yra vaikas iki 16 metų.
Atgal