Renginiai
05
Sau.
2023
12:00

Rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių grafikas 2023-01-23 - 2023-01-24

Iki 2023-01-24 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

Eil. Nr.

Komitetas

Laikas
2023-01-23 - 2023-01-24

1.

Aplinkosaugos ir kaimo plėtros komiteto posėdis

2023-01-23
8.00 val.

     

2.

Sveikatos ir socialinės apsaugos ir komiteto posėdis

 

2023-01-23
13.00 val.

   

3.

Biudžeto, finansų ir vietos ūkio komiteto posėdis    

2023-01-24
8.00 val.

 

4.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

     

2023-01-24
13.00 val.

Komitetų posėdžiai mišriu būdu, dalyvaujant vietoje – didžiojoje posėdžių salėje adresu: II a., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė.

Tarybos posėdis –2023-01-30 (pirmadienį) 13.00 val. didžiojoje posėdžių salėje

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Projekto reg. Nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

1.

ATSP-5

2023-01-17

Taip

Dėl Akmenės rajono pedagogų kvalifikacijos plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir pritraukimo į mokyklas 2023–2025 metų programos patvirtinimo

G. Karvelienė

 

2.

ATSP-7

2023-01-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2022 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

G. Karvelienė

 

3.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

V. Raubienė

 

4.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo

V. Raubienė

 

5.

ATSP-8

2023-01-17

Ne

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas

V. Vaičiūnienė

 

6.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo

R. Žiedienė

 

7.

 

Ne

Priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos priemonių Akmenės rajone 2023 metų programos patvirtinimo

S. Gintauskienė

 

8.

ATSP-9

2023-01-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo

A.Bacienė

 

9.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų 2023–2025 m. prioritetinio sąrašo patvirtinimo

A.Statkus

 

10.

ATSP-14

2023-01-18

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės  kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

A.Statkus

 

11.

 

Ne

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn

A.Statkus

 

12.

ATSP-2

2023-01-16

Taip

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kinkių I ir Kinkų II kaimuose, Papilės sen., Akmenės r. sav.

E. Šypalienė

 

13.

 

Ne

Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo

E. Šypalienė

 

14.

ATSP-6

2023-01-17

Ne

Dėl įgaliojimo Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūrui Pekauskui suteikimo

R. Skabeikienė

 

15.

ATSP-1

2023-01-16

Ne

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų ataskaitos tvirtinimo

S. Vilkas

 

16.

ATSP-13

2023-01-18

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos  2023 metų priemonių sąmatos patvirtinimo

S. Vilkas

 

17.

ATSP-3

2023-01-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl Akmenės rajono socialiai būtinų vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

18.

ATSP-4

2023-01-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl UAB Naujosios Akmenės autobusų parko keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

19.

ATSP-11

2023-01-18

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Akmenės  rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose  taisyklių, rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo” pakeitimo

S. Bartkienė

 

20.

ATSP-10

2023-01-18

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ pakeitimo

J. Grobienė

 

21.

ATSP-12

2023-01-18

Ne

Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų, paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių ir atsinaujinančių energijos išteklių bendrijų veiklos

R. Stonienė

 
Atgal