Renginiai
31
Rug.
2023
11:30

Rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių grafikas 2023-09-19

Iki 2023-09-19 17:00 Akmenės rajono savivaldybės mažoji posėdžių salė

Eil.

Nr.

Komitetas

Laikas

2023-09-19

1.

Aplinkosaugos ir kaimo plėtros komiteto posėdis

2023-09-19 8.00 val.

     

2.

Biudžeto, finansų ir vietos ūkio komiteto posėdis

 

2023-09-19 10.00 val.

   

3.

Sveikatos ir socialinės apsaugos ir komiteto posėdis

   

2023-09-19 13.00 val.

 

4.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

     

2023-09-19 15.00 val.

Komitetų posėdžiai vyks mažojoje posėdžių salėje adresu: III a., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė.

Tarybos posėdis – 2023-09-25 (pirmadienį) 13.00 val. didžiojoje posėdžių salėje

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ  DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija:

   

1.

ATSP-248

2023-09-07

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo

A.Prišmontienė

S.Ąžuolienė

2.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

 

3.

ATSP-260

2023-09-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės skatinamųjų stipendijų skyrimo studentams ir mokiniams atrankos konkurso taisyklių patvirtinimo

R.Brazlauskaitė

 

4.

ATSP-265

2023-09-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

G. Karvelienė

 

5.

ATSP-255

2023-09-13

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-221 „Dėl 2023–2024 mokslo metų klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

G. Karvelienė

 

6.

   

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo

J. Rekašienė

 

7.

   

Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro dalininko įnašo didinimo

J.Grobienė

 

8.

ATSP-261

2023-09-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo T-3 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

 

9.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

 

10.

ATSP-266

2023-09-14

Taip

Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Akmenės rajono savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

V. Raubienė

 

11.

ATSP-262

2023-09-14

Ne

Dėl pritarimo projekto „Akmenės laisvosios ekonominės zonos šiaurinės dalies infrastruktūros įrengimas ir plėtra“ įgyvendinimui

D. Tušienė

 

12.

ATSP-263

2023-09-14

Ne

Dėl pritarimo projekto „Akmenės laisvosios ekonominės zonos pietinės dalies infrastruktūros įrengimas ir plėtra“ įgyvendinimui

D. Tušienė

 

13.

 

Ne

Dėl pritarimo projekto „Ventos pramoninės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra“ įgyvendinimui

D. Tušienė

 

14.

ATSP-258

2023-09-13

Ne

Dėl pritarimo projekto „Oro monitoringo sistemos diegimas Akmenės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui

D. Padolevičienė

 

15.

 

Ne

Dėl dalyvavimo Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės veikloje

B. Navickienė

 

16.

 

Ne

Dėl pritarimo 2023–2029 m. Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos projektui

B. Navickienė

 

17.

ATSP-256

2023-09-13

Ne

Dėl sutikimo vykdyti techninį projektą bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype

E.Šypalienė

 

18.

ATSP-251

2023-09-13

Ne

Dėl žemės servituto nustatymo sandoriu

I.Eselinienė

 

19.

ATSP-250

2023-09-11

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-151 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo“ pakeitimo

R. Stonienė

A. Statkus

 

20.

ATSP-253

2023-09-13

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl Akmenės rajono socialiai būtinų vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

21.

ATSP-257

2023-09-13

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl UAB Naujosios Akmenės autobusų parko keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

22.

ATSP-252

2023-09-13

Ne

Dėl inžinerinių tinklų perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Akmenės vandenys“

J. Grobienė

 

23.

ATSP-259

2023-09-14

Ne

Dėl Savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise

J. Grobienė

 

24.

ATSP-264

2023-09-14

Ne

Dėl Akmenės rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo

S. Vilkas

R. Stonienė

 

25.

ATSP-254

2023-09-13

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo“ pakeitimo

L.Padolevičius

 

26.

ATSP-249

2023-09-08

Ne

Dėl viešo konkurso Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigoms užimti organizavimo

S.Kvederis

 
Atgal
easy read