Renginiai
25
Spa.
2023
08:00

Rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių grafikas 2023-12-13

Iki 2023-12-13 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

Eil.
Nr.

Komitetas

Laikas
2023-12-13

1.

Aplinkosaugos ir kaimo plėtros komiteto posėdis

2023-12-13
8.00 val.

     

2.

Biudžeto, finansų ir vietos ūkio komiteto posėdis

 

2023-12-13
10.00 val.

   

3.

Sveikatos ir socialinės apsaugos ir komiteto posėdis

   

2023-12-13
13.00 val.

 

4.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

     

2023-12-13
15.00 val.

 Komitetų posėdžiai vyks mišriu būdu mažojoje posėdžių salėje adresu: III a., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė.

Tarybos posėdis – 2023-12-20 (trečiadienį) 13.00 val. didžiojoje posėdžių salėje

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ  DARBOTVARKĖ
 

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija:

   

1.

ATSP-318

2023-12-05

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-206 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Akmenės rajono savivaldybės administracijai ir viešajai įstaigai Naujosios Akmenės ligoninei suteikimo“ pakeitimo

I.Jakaitienė

 

2.

ATSP-317

2023-12-05

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės“ pakeitimo

D. Sketrė

 

3.

ATSP-328

2023-12-07

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

D.Sketrė

 

4.

ATSP-326

2023-12-06

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2022 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo

D.Sketrė

 

5.

 

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

D.Sketrė

 

6.

ATSP-322

2023-12-06

Ne

Dėl nekilnojamojo turto, kuris yra apleistas ar neprižiūrimas ir jam taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

R. Stonienė

 

7.

ATSP-320

2023-12-06

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

P.Žimantas

 

8.

ATSP-327

2023-12-07

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Akmenės rajono švietimo įstaigose“ pakeitimo

D.Jarušaitienė

 

9.

ATSP-324

2023-12-06

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų“ pakeitimo

J.Rekašienė

 

10.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo          

V. Raubienė

 

11.

ATSP-330

2023-12-08

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo T-3 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo        

V. Raubienė

 

12.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės mero rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

 

13.

ATSP-315

2023-12-05

Ne

Dėl pritarimo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui

D. Tušienė

 

14.

ATSP-314

2023-11-30

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

A.Bacienė

 

15.

ATSP-333

2023-12-08

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės  tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. tarybos sprendimo Nr. T-269 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

V. Žutautienė

 

16.

ATSP-316

2023-12-05

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-213  ,,Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Naujosios  Akmenės komunalininkas“ teikti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros, jos įrengimo, atnaujinimo, priežiūros ir plėtros Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje paslaugas“ pakeitimo

S. Vilkas

 

17.

ATSP-334

2023-12-08

Ne

Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Akmenės vandenys“ pagal patikėjimo sutartis

J. Grobienė

 

18.

ATSP-331

2023-12-08

Ne

Dėl sutikimo perimti turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

J. Grobienė

 

19.

ATSP-321

2023-12-06

Ne

Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis

S.Bartkienė

 

20.

ATSP-319

2023-12-06

Ne

Dėl Savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise

J. Grobienė

 

21.

ATSP-332

2023-12-08

Ne

Dėl savivaldybės turto nuomos

J. Grobienė

 

22.

 

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų valdomo turto ir įsipareigojimų perdavimo Akmenės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

R.Stonienė

 

23.

ATSP-323

2023-12-06

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-178 „Dėl netinkamos techninės priežiūros būklės ir nenaudojamo ekonominėje ar individualioje veikloje nekilnojamojo turto, kuriam taikomas maksimalus tarifas nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pripažinimo netekusiu galios

R.Stonienė

 

24.

ATSP-329

2023-12-07

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

L. Padolevičius

 

25.

ATSP-325

2023-12-06

Ne

Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Akmenės rajono  savivaldybės kontrolieriui

I.Meižienė

 

26.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo aktų pasirašymo

I.Eselinienė

 

27.

 

Taip

Dėl sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Akmenės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo

I.Eselinienė

 

28.

 

Taip

Dėl sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu Akmenės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo

I.Eselinienė

 

29.

 

Taip

Dėl sutikimų valstybinėje žemėje tiesti susisiekimo komunikacijas, tinklus ir statyti statinius Akmenės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo

I.Eselinienė

 

30.

 

Taip

Dėl sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius Akmenės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo

I.Eselinienė

 

31.

 

Taip

Dėl sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Akmenės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo

I.Eselinienė

 
Atgal
easy read