Renginiai
15
Vas.
2024
08:00

Rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių grafikas 2024-03-12

Iki 2024-03-12 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

Eil.

Nr.

Komitetas

Laikas

2024-03-12

1.

Aplinkosaugos ir kaimo plėtros komiteto posėdis

2024-03-12 8.00 val.

     

2.

Biudžeto, finansų ir vietos ūkio komiteto posėdis

 

2024-03-12 10.00 val.

   

3.

Sveikatos ir socialinės apsaugos ir komiteto posėdis

   

2024-03-12 13.00 val.

 

4.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

     

2024-03-12 15.00 val.

Komitetų posėdžiai jungtiniai, vyks mišriu būdu  (atvykstantiems į vietą – didžiojoje posėdžių salėje adresu: II a., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė)

Informuojame, kad Komitetų posėdžių metu filmuojama ir fotografuojama.

Tarybos posėdis – 2024-03-18 (pirmadienį) 13.00 val. didžiojoje posėdžių salėje

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ PRELIMINARI  DARBOTVARKĖ

Tarybos posėdis 2024-03-18  13.00 val. 

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija: Posėdžio pabaigoje – Savivaldybės tarybos mažumos valanda

   

1.

ATSP-47

2024-02-26

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-7 ,,Dėl Akmenės rajono garbės piliečio vardo suteikimo Antanui Adomaičiui” pripažinimo netekusiu galios

A.Prišmontienė

V.Mitrofanovas

2.

 

Ne

Dėl pritarimo Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitai ir Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo

A.Bučys

A.Bučys

3.

 

Ne

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ 2023 metų veiklos ataskaitos ir 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio

S. Vilkas

A. Suodis

 

4.

 

Ne

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko 2023 metų veiklos ataskaitos ir 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio

S. Vilkas

D. Janušauskas

 

5.

ATSP-53

2024-03-05

Ne

Dėl viešosios įstaigos ,,Akmenės būstas“ įstatų patvirtinimo

S. Vilkas

 

6.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo

A.Jokubauskienė

 

7.

ATSP-57

2024-03-06

Taip

Dėl Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo

G. Karvelienė

 

8.

ATSP-58

2024-03-06

Taip

Dėl Akmenės rajono Ventos gimnazijos nuostatų patvirtinimo

G. Karvelienė

 

9.

ATSP-59

2024-03-06

Taip

Dėl Akmenės rajono Akmenės gimnazijos nuostatų patvirtinimo

G. Karvelienė

 

10.

ATSP-60

2024-03-06

Taip

Dėl Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos nuostatų patvirtinimo

G. Karvelienė

 

11.

ATSP-61

2024-03-06

Taip

Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos nuostatų patvirtinimo

G. Karvelienė

 

12.

ATSP-54

2024-03-05

Taip

Dėl Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

G. Karvelienė

 

13.

ATSP-64

2024-03-06

Taip

Dėl Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos nuostatų patvirtinimo

G. Karvelienė

 

14.

ATSP-65

2024-03-06

Taip

Dėl Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro nuostatų patvirtinimo

G. Karvelienė

 

15.

ATSP-66

2024-03-06

Taip

Dėl Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos nuostatų patvirtinimo

G. Karvelienė

 

16.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono meno mokyklos nuostatų patvirtinimo

G. Karvelienė

 

17.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo

J. Rekašienė

 

18.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo

J. Rekašienė

 

19.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

J. Rekašienė

 

20.

ATSP-62

2024-03-06

Taip

Dėl Akmenės gamtos ir kultūros parko tarybos nuostatų patvirtinimo

J. Rekašienė

 

21.

ATSP-63

2024-03-06

Ne

Dėl Akmenės gamtos ir kultūros parko tarybos sudarymo

J. Rekašienė

 

22.

 

Taip

Dėl kai kurių Akmenės rajono savivaldybės tarybos  sprendimų pripažinimo netekusiais galios

J. Rekašienė

 

23.

ATSP-67

2024-03-06

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo

P. Žimantas

 

24.

 

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo

P. Žimantas

 

25.

 

Ne

Dėl Visos dienos mokyklos / pailgintos dienos grupės veiklos organizavimo Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

D. Jarušaitienė

 

26.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo          

V. Raubienė

 

27.

 

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

D.Tušienė

 

28.

ATSP-50

2024-03-01

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 metų ataskaitos patvirtinimo

D. Sketrė

 

29.

ATSP-49

2024-03-01

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

D. Sketrė

 

30.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-170(E) „Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų pagalbos į namus ir transporto paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“

V. Vaičiūnienė

 

31.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo dydžių Akmenės rajono savivaldybės gyventojams nustatymo“ pakeitimo

V. Vaičiūnienė

 

32.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

V. Vaičiūnienė

 

33.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

 

34.

 

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybė tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-234 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo

A.Bacienė

 

35.

ATSP-51

2024-03-01

Ne

Dėl leidimo išnuomoti Savivaldybės būstą

A.Bacienė

 

36.

ATSP-52

2024-03-04

Ne

Dėl leidimo parduoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį butą

S. Bartkienė

 

37.

ATSP-48

2024-02-26

Ne

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

J.Grobienė

 

38.

ATSP-56

2024-03-06

Ne

Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise

J. Grobienė

 

39.

 

Ne

Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

S. Bartkienė

 

40.

 

Taip

Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

S. Bartkienė

 

41.

ATSP-55

2024-03-05

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-215 (E) ,,Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ pakeitimo“

S. Bartkienė

 

42.

 

Ne

Dėl valstybinės žemės suteikimo neatlygintinai naudotis Akmenės rajono ugniagesių komandai

R. Skabeikienė

 

43.

 

Ne

Dėl žemės sklypo, esančio Vytauto Didžiojo g. 30, Kruopių mstl., Akmenės r. sav., nuomos teisės perleidimo

L. Juškaitė

 

44.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-281 ,,Dėl Nepriklausomybės alėjos su prieigomis Naujojoje Akmenėje tvarkymo aprašo patvirtinimo” pakeitimo

E. Šypalienė

 

45.

 

Ne

Dėl pritarimo projekto „Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Akmenės rajone“ įgyvendinimui

D. Tušienė

 
Atgal