Renginiai
14
Kov.
2023
11:00

Rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių grafikas ir darbotvarkė 2023-03-21

Iki 2023-03-21 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

Eil. Nr.

Komitetas

Laikas
2023-03-21

1.

Aplinkosaugos ir kaimo plėtros komiteto posėdis

2023-03-21
8.00 val.

     

2.

Biudžeto, finansų ir vietos ūkio komiteto posėdis

 

2023-03-21
10.00 val.

   

3.

Sveikatos ir socialinės apsaugos ir komiteto posėdis

   

2023-03-21
13.00 val.

 

4.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

     

2023-03-21
15.00 val.

Komitetų posėdžiai mišriu būdu, dalyvaujant vietoje – didžiojoje posėdžių salėje adresu: II a., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė.

Tarybos posėdis – 2023-03-27 (pirmadienį) 13.00 val. didžiojoje posėdžių salėje

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ  DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija

   

1.

ATSP-74

2023-03-14

Ne

Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūtos įstaigų darbo užmoeksčio ir medikamentų normatyvų nustatymo

D. Sketrė

 

2.

ATSP-72

2023-03-14

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

 

3.

ATSP-75

2023-03-14

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

 

4.

ATSP-81 2023-03-16

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

 

5.

ATSP-97 2023-03-16

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

 

6.

ATSP-113

2023-03-17

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos

A.

Jokubauskienė

A.

Jokubauskienė

7.

ATSP-77

2023-03-14

Ne

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ 2022 metų veiklos ataskaitai

D. Noraitė-Borusienė

 

8.

ATSP-78

2023-03-14

Ne

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Naujosios Akmenės komunalininkas“ 2022 metų veiklos ataskaitai

D. Noraitė-Borusienė

 

9.

ATSP-76

2023-03-14

Ne

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko 2022 metų veiklos ataskaitai

D. Noraitė-Borusienė

 

10.

ATSP-112

2023-03-17

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio

D. Noraitė-Borusienė

 

11.

ATSP-102

2023-03-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

 

12.

ATSP-103

2023-03-17

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 m. ataskaitai

V. Raubienė

 

13.

ATSP-79 2023-03-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A.Almanienė

 

14.

ATSP-117

2023-03-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-192 „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

 

15.

ATSP-85 2023-03-16

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės mero rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

V. Raubienė

 

16.

ATSP-109

2023-03-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

 

17.

ATSP-106

2023-03-17

Taip

Dėl lėšų dydžio mokinių, gyvenančių Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos bendrabutyje, maitinimui skirtiems produktams įsigyti nustatymo

A.Rebrovaitė

 

18.

ATSP-107

2023-03-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus teikiamų paslaugų kainų“ pakeitimo

J. Rekašienė

 

19.

ATSP-94 2023-03-16

Ne

Dėl pritarimo projektui „Tvarių turizmo produktų kūrimas pasienio regiono lankytojams“ (anglų k. Development of sustainable tourism products for cross-border visitors)

Daiva Tušienė

 

20.

ATSP-96 2023-03-16

Ne

Dėl pritarimo projektui „Skaitmeniniu būdu prieinamos ir patrauklios prarastos kultūros paveldo turizmo vietos Latvijos ir Lietuvos pasienio regione“ (anglų k. Digitally accessible and attractive lost culture heritage tourism destinations in the cross-border regions of Latvia and Lithuania)

Daiva Tušienė

 

21.

ATSP-71

2023-03-13

Ne

Dėl pritarimo projektui „Pasienio regiono žmonių, turinčių bendras šaknis, bendravimas per kultūrinę saviraišką ir tautinę savimonę“ (anglų k. Communication of border region people with common roots through cultural self-expression and national self-awareness)

Daiva Tušienė

 

22.

ATSP-80

2023-03-16

Ne

Dėl pritarimo projektui „Įtrauktis į švietimą“ (anglų k. Inclusion in Education)

Dalia Padolevičienė

 

23.

ATSP-81 2023-03-16

Ne

Dėl pritarimo projektui „Aktyvus bendruomenių įtraukimas siekiant įdiegti sveikos gyvensenos įpročius“ (anglų k. Active involvement of communities to improve healthy lifestyle habits)

Dalia Padolevičienė

 

24.

ATSP-88 2023-03-16

Ne

Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių socialinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms plėtra, siekiant paremti deinstitualizaciją ir sumažinti projekto teritorijos gyventojų mažėjimą“ (anglų k. Development of community-based social services for the elderly to support deinstitualization and to minimize depopulation of project area)

Dalia Padolevičienė

 

25.

ATSP-83 2023-03-16

Ne

Dėl pritarimo projekto „Dabikinės dvaro sodybos rūmų pastato Liepų g. 1, Dabikinės kaime, Akmenės rajone, rekonstravimas ir įveiklinimas“ įgyvendinimui

Birutė Navickienė

 

26.

ATSP-95 2023-03-16

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Laura Ruškutė-Grigienė

 

27.

ATSP-90 2023-03-16

Ne

Dėl siūlymo Šiaulių regiono plėtros tarybai projektą „Naujo gyvenamosios, komercinės ir visuomeninės paskirties kvartalo sukūrimas Naujosios Akmenės mieste“ pripažinti regioninės svarbos projektu

Daiva Tušienė

 

28.

ATSP-82 2023-03-16

Taip

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Saunorių I kaime, Kruopių seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje

E.Šypalienė

 

29.

ATSP-99 2023-03-16

Taip

Dėl  Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-254 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

E.Šypalienė

 

30.

ATSP-89 2023-03-16

Ne

Dėl prašymo perduoti Akmenės rajono savivaldybei valstybinės žemės sklypus valdyti naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise

R. Skabeikienė

 

31.

ATSP-87 2023-03-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

I.Meižienė

 

32.

ATSP-86 2023-03-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo

I.Meižienė

 

33.

ATSP-93 2023-03-16

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų

I.Meižienė

 

34.

ATSP-73

2023-03-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-25(E) „Dėl Viešame aukcione parduodamo Akmenės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

S. Vilkas

 

35.

ATSP-84 2023-03-16

Taip

Dėl Akmenės  rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-75 (E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių namų kiemų tvarkymo 2016-2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo

R. Stonienė

 

36.

ATSP-92 2023-03-16

Taip

Dėl Akmenės  rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl teikiamų pirties paslaugų įkainių nustatymo ir nuostolių kompensavimo“ pakeitimo

R. Stonienė

 

37.

ATSP-98 2023-03-16

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti

J.Grobienė

 

38.

ATSP-104

2023-03-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių bei pareigų įgyvendinimo savivaldybės valdomose įmonėse

D. Noraitė-Borusienė

 

39.

ATSP-105

2023-03-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių bei pareigų įgyvendinimo viešosiose įstaigose

D. Noraitė-Borusienė

 

40.

ATSP-101 2023-03-16

Taip

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn

A.Statkus

 

41.

ATSP-100 2023-03-16

Ne

Dėl pritarimo įgyvendinti  projektą „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“, Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamą iš prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremalios situacijos atveju“ lėšų

R. Žiedienė

 

42.

ATSP-108

2023-03-17

Ne

Dėl pritarimo projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas“ įgyvendinimui

S. Gintauskienė

 

43.

ATSP-114

2023-03-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-269 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”

A.Bacienė

 

44.

ATSP-116

2023-03-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, senyvo amžiaus asmens, suaugusio asmens su negalia bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

V. Vaičiūnienė

 

45.

ATSP-111

2023-03-17

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl nepanaudotų Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”

A.Bacienė

 

46.

ATSP-110

2023-03-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.T-16 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”

A.Bacienė

 

47.

ATSP-115

2023-03-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo,  teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

V. Vaičiūnienė

 

48.

ATSP-118 2023-03-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

V. Vaičiūnienė

 
Atgal