Renginiai
12
Vas.
2024
15:00

Savivaldybės mero potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos devintojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2024-02-12 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DEVINTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTO SUDARYMO

2024 m. vasario 6 d.  Nr. M-43
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. T-22 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 23, 26 punktais:

  1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos devintąjį posėdį 2024 m. vasario 12 d. 13.00 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.
  2. S u d a r a u Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektą:

Eil. Nr.

Projekto reg. nr.

Svarstomas klausimas

Rengėjas

1.

ATSP-9

2023-01-24

Dėl 2024 metų paskelbimo Žemaitiško rašto metais

J. Rekašienė

2.

ATSP-4

2023-01-19

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 28 d. sprendimo Nr.T-62 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės kultūros įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios

J. Rekašienė

3.

ATSP-5

2023-01-24

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-248 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“  pripažinimo netekusiu galios

G. Karvelienė

4.

ATSP-16

2023-01-25

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono ugniagesių komandoje“ pripažinimo netekusiu galios

I.Meižienė

5.

ATSP-21

2023-01-27

Dėl kai kurių Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimų  pripažinimo netekusiais galios

I.Meižienė

6.

ATSP-42

2023-02-01

Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo

I.Meižienė

7.

ATSP-37

2023-02-01

Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Antanui Adomaičiui

G. Rimkutė

8.

ATSP-29

2023-01-30

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusio galios 

V. Vaičiūnienė

9.

ATSP-26

2023-01-29

Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

10.

ATSP-30

2023-01-30

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 

V. Vaičiūnienė

11.

ATSP-33

2023-01-31

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

12.

ATSP-34

2023-01-31

Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamos socialinės globos kainų patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

13.

ATSP-12

2023-01-25

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-312 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

D. Sketrė

14.

ATSP-24

2023-01-27

Dėl Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo

D. Sketrė

15.

ATSP-11

2023-01-24

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

D. Sketrė

16.

ATSP-17

2023-01-25

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai

D. Sketrė

17.

ATSP-3

2023-01-16

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-277 „Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį su uždarąja akcine bendrove „Naujosios Akmenės komunalininkas“ pakeitimo

L.Padolevičius

18.

ATSP-8

2023-01-24

Dėl uždarosios akcinės bendrovės  „Akmenės vandenys” įstatinio kapitalo didinimo

S. Vilkas

19.

ATSP-15

2023-01-25

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ įstatų patvirtinimo

S. Vilkas

20.

ATSP-40

2023-02-01

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo T-3 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

21.

ATSP-7

2023-01-24

Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui Akmenės rajone pagal kvietimą Nr. 10-013-P „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“

D.Jarušaitienė

22.

ATSP-13

2023-01-25

Dėl Akmenės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo

D.Jarušaitienė

23.

ATSP-43

2023-02-02

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-137 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

24.

ATSP-44

2023-02-02

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

V. Raubienė

25.

ATSP-39

2023-02-01

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo

V. Raubienė

26.

ATSP-36

2023-01-31

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-275 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A.Rebrovaitė

27.

ATSP-2

2023-01-15

Dėl tarnybinio automobilio įsigijimo

R. Stonienė

28.

ATSP-35

2023-01-31

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

S. Bartkienė

29.

ATSP-1

2023-01-10

Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo

S. Vilkas

30.

ATSP-27

2023-01-29

Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių sąmatos patvirtinimo

S. Vilkas

31.

ATSP-6

2023-01-24

Dėl Savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise

J.Grobienė

32.

ATSP-14

2023-01-25

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn

J.Grobienė

33.

ATSP-10

2023-01-24

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

A.Bacienė

34.

ATSP-18

2023-01-27

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų  skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

R. Žiedienė

35.

ATSP-31

2023-01-30

Dėl Akmenės rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos nuostatų patvirtinimo ir tarybos sudarymo 

R. Žiedienė

36.

ATSP-32

2023-01-30

Dėl Priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos priemonių Akmenės rajone 2024 metų programos patvirtinimo

S. Gintauskienė

37.

ATSP-38

2023-02-01

Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statusų nustatymo ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

E.Šypalienė

38.

ATSP-23

2023-01-27

Dėl bendraturčio sutikimo statyti statinius žemės sklype, unikalus Nr. 3023-0010-0002    

I.Eselinienė

39.

ATSP-20

2023-01-27

Dėl bendraturčio sutikimo statyti statinius žemės sklype, unikalus Nr. 4400-3135-0064    

I.Eselinienė

40.

ATSP-22

2023-01-27

Dėl statytojo teisių įgyvendinimo žemės sklype, unikalus Nr. 4400-3135-0064      

I.Eselinienė

41.

ATSP-28

2023-01-30

Dėl pritarimo projekto „Vaikų traumų prevencija Lietuvoje“ įgyvendinimui

D. Tušienė

42.

ATSP-19

2023-01-27

Dėl sutikimo dalyvauti konkurse „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“

R. Brazlauskaitė

43.

ATSP-25

2023-01-29

Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų 2024–2026 m. prioritetinio sąrašo patvirtinimo

A.Statkus

44.

ATSP-41

2023-02-01

,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo“

S. Vilkas

45.

ATSP-46

2023-02-05

Dėl leidimo išnuomoti Savivaldybės būstą

A. Bacienė

46.

ATSP-45

2023-02-02

Dėl Naujosios Akmenės miesto seniūnijos socialinės pagalbos teikimo socialinės rizikos asmenims 2024 metų programos patvirtinimo

S. Norvaišienė

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

Atgal