Renginiai
08
Kov.
2023
09:00

Savivaldybės mero potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos keturiasdešimtojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2023-03-13 17:00 Akmenės rajono savivaldybė
 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KETURIASDEŠIMTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2023 m. kovo  7   d.  Nr. M-10

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos keturiasdešimtąjį posėdį 2023 m. kovo 13 d. 13.00 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.

2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-86 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo”  pakeitimo.

2.2. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

2.3. Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos ataskaitų.

2.4. Dėl Akmenės rajono savivaldybės mero 2022 metų veiklos ataskait

2.5. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos narių  mokymo prioritetų nustatymo.

2.6. Dėl pritarimo Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.7. Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

2.8. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.9. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.10. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.11. Dėl pritarimo Akmenės rajono ugniagesių komandos 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.12. Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos  2022 metų veiklos ataskaitai.

2.13. Dėl pritarimo Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.14. Dėl pritarimo Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.15. Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių  pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.16. Dėl pritarimo Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos  2022 metų veiklos ataskaitai.

2.17. Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.18. Dėl pritarimo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.19.  Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.20. Dėl pritarimo Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.21. Dėl pritarimo Akmenės rajono meno mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.22. Dėl pritarimo Akmenės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.23. Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.24. Dėl grupių skaičiaus ir veiklos organizavimo trukmės nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

2.25. Dėl 2023-2024 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo.

2.26. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą  Akmenės  rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.

2.27. Dėl 2023-2024 mokslo metų klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

2.28. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.29. Dėl Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų valstybės dotacijos lėšomis nefinansuojamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

2.30. Dėl Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

2.31. Dėl Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo.

2.32. Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo.

2.33. Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro stebėtojų tarybą.

2.34. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 26  d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.35. Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.36. Dėl pritarimo Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.37. Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

2.38. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.39. Dėl leidimo išnuomoti Savivaldybės būstą

2.40. Dėl Naujosios Akmenės miesto seniūnijos socialinės pagalbos teikimo socialinės rizikos asmenims 2023 metų programos patvirtinimo.

2.41. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl UAB Naujosios Akmenės autobusų parko keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.42. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-217 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.

2.43. Dėl tarnybinių automobilių įsigijimo.

2.44. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise

2.45. Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis.

2.46. Dėl sutikimo įregistruoti buveinę.

2.47. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams.

2.48. Dėl teritorijų Akmenės rajono savivaldybėje pripažinimo svarbiomis vietos bendruomenėms.

2.49. Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras  Vitalijus Mitrofanovas

Atgal
easy read