Renginiai
20
Gru.
2022
12:00

Savivaldybės mero potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos trisdešimt aštuntojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2022-12-27 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TRISDEŠIMT AŠTUNTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2022 m. gruodžio 20 d.  Nr. M-48

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos trisdešimt aštuntąjį posėdį 2022 m. gruodžio 27 d. 10.00 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.

2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Akmenės rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo patvirtinimo.

2.2. Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo.

2.3. Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.

2.4. Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

2.5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės  „Akmenės vandenys” įstatinio kapitalo didinimo.

2.6. Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.7. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-203 (E) „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.8. Dėl užsieniečių, pasitraukusių (perkeltų) iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinės agresijos, važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais lengvatos dydžio nustatymo.

2.9. Dėl humanitarinės pagalbos teikimo.

2.10. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

2.11. Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2022–2030 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo.

2.12. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ teikiamam projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra Akmenės rajone“ pakeitimo.

2.13. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl  asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.14. Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro maitinimo ir medikamentų išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo.

2.15. Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamos dienos socialinės globos kainų patvirtinimo.

2.16. Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos kainos patvirtinimo.

2.17. Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamų socialinės priežiūros paslaugų kainų patvirtinimo.

2.18. Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamos socialinės globos kainų patvirtinimo.

2.19.  Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų maitinimo ir medikamentų išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo.

2.20. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-170(E) „Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų pagalbos į namus ir transporto paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.21. Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo dydžių Akmenės rajono savivaldybės gyventojams nustatymo.

2.22. Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Akmenės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.23. Dėl vidutinės kieto kuro kainos patvirtinimo.

2.24. Dėl Akmenės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. ir jo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.25. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. T-206(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo.

2.26. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr.T-188(E) ,,Dėl Akmenės rajono komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

2.27. Dėl Akmenės  rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-217 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.

2.28. Dėl Savivaldybės turto nuomos mokesčio sumažinimo.

2.29. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis.

2.30. Dėl Akmenės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti.

2.31. Dėl valstybės turto nurašymo.

2.32. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Akmenės rajono ugniagesių komandai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

2.33. Dėl Akmenės rajono savivaldybės saugomo gamtos paveldo objekto schemos patvirtinimo.

2.34. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Menčių ir Gaušių kaimuose, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje.

2.35. Dėl Nepriklausomybės alėjos su prieigomis Naujojoje Akmenėje tvarkymo aprašo patvirtinimo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

Atgal