Renginiai
25
Spa.
2022
11:00

Savivaldybės mero potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos trisdešimt septintojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2022-11-03 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TRISDEŠIMT SEPTINTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2022 m. spalio 25   d.  Nr. M-43

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Akmenės rajono savivaldybės mero 2022 m. spalio 7 d. potvarkiu Nr. MAK-82 „Dėl komandiruotės į Prancūzijos Respublikos Strasbūro miestą ir pavedimo atlikti Akmenės rajono savivaldybės mero pareigas“:

1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos trisdešimt septintąjį posėdį 2022 m. lapkričio 3 d. 13.00 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.

2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo”  pakeitimo.

2.2. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.3. Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Akmenės rajono savivaldybės administracijai ir viešajai įstaigai Naujosios Akmenės ligoninei suteikimo.

2.4. Dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro valdymo struktūros patvirtinimo.

2.5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Ventos grūdai“.

2.6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Vaidva“.

2.7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Akmeresta“.

2.8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo viešajai įstaigai Akmenės jaunimo centrui.

2.9. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams“ pakeitimo.

2.10. Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Naujosios  Akmenės komunalininkas“ teikti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros, jos įrengimo, atnaujinimo, priežiūros ir plėtros Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje paslaugas.

2.11. Dėl automobilio perdavimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centrui.

2.12. Dėl leidimo  UAB Naujosios Akmenės autobusų parkui įsigyti autobusą.

2.13. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl Akmenės rajono socialiai būtinų vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.14. Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

2.15. Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo.

2.16. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T-191(E) „Dėl Kremuotų žmonių palaikų laidojimo Akmenės rajono savivaldybės kolumbariumų nišose tvarkos aprašo patvirtinimo ir įkainio už urnos laidojimą kolumbariumo nišoje nustatymo“ pakeitimo.

2.17. Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo.

2.18. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

2.19.  Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų birželio 27 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo nustatymo“ pakeitimo.

2.20. Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

2.21. Dėl Akmenės rajono meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.

2.22. Dėl Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

2.23. Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų.

2.24. Dėl pritarimo  prisijungti prie Susitarimo dėl meno ir dizaino viešose erdvėse.

2.25. Dėl sutikimo Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos dalyvavimui mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniu specialiojo ugdymo centru, atrankoje.

2.26. Dėl Akmenės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo  tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.27. Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (unikalus objekto Nr. 10785) esančių užrašų pašalinimo.

2.28. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose patvirtinimo.

2.29. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.30. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.31. Dėl leidimo išnuomoti Savivaldybės būstą.

2.32. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T- 40 „ Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.33. Dėl pritarimo projektui „Ventos seniūnijos pastato modernizavimas“.

2.34. Dėl pritarimo projektui „Akmenės seniūnijos pastato modernizavimas“.

2.35. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Viską galiu atlikti iš namų“ įgyvendinimui.

2.36. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m.  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

2.37. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos  2021 m. kovo 29 d. sprendimo  Nr. T-63 ,,Dėl Savivaldybės draustinių steigimo ir gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

2.38. Dėl  Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

2.39. Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą.

2.40. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn.

2.41. Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis.

2.42. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-25(E) „Dėl Viešame aukcione parduodamo Akmenės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.43. Dėl trumpalaikio turto perdavimo Akmenės rajono meno mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

2.44. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės svarbių infrastruktūros objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.45. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Rudausių kaime, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas, atliekantis Savivaldybės mero pareigas  Tomas Martinaitis                                                                                  

Atgal
easy read