Renginiai
24
Spa.
2022
08:00

Savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė 2022-11-03

Iki 2022-11-03 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Tarybos posėdis 2022-11-03 13.00 val. 

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija:

- Vyriausybės atstovo teikimas dėl Korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo

V. Lapšytė

 

1.

ATSP-206

2022-09-20

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-86 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo”  pakeitimo

A.

Prišmontienė

Vitalijus Mitrofanovas

2.

ATSP-213

2022-10-03

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

D. Švežaitė

 

3.

ATSP-222

2022-10-18

Ne

Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Akmenės rajono savivaldybės administracijai ir viešajai įstaigai Naujosios Akmenės ligoninei suteikimo

I.Jakaitienė

 

4.

ATSP-224

2022-10-18

Taip

Dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro valdymo struktūros patvirtinimo

D. Sketrė

 

5.

ATSP-210

2022-09-30

Ne

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Ventos grūdai“

R.Stonienė

 

6.

ATSP-211

2022-09-30

Ne

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Vaidva“

R.Stonienė

 

7.

ATSP-209

2022-09-29

Ne

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Akmeresta“

R.Stonienė

 

8.

 

Ne

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo viešajai įstaigai Akmenės jaunimo centrui

S. Bartkienė

 

9.

ATSP-212

2022-10-03

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams“ pakeitimo

R. Stonienė

 

10.

 

Ne

Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Naujosios  Akmenės komunalininkas“ teikti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros, jos įrengimo, atnaujinimo, priežiūros ir plėtros Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje paslaugas

S. Vilkas

 

11.

ATSP-236

2022-10-20

Ne

Dėl automobilio perdavimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centrui

J. Grobienė

 

12.

ATSP-231

2022-10-20

 

Dėl leidimo  UAB Naujosios Akmenės autobusų parkui įsigyti autobusą

S. Vilkas

 

13.

ATSP-214

2022-10-03

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl Akmenės rajono socialiai būtinų vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

R. Stonienė

 

14.

ATSP-218

2022-10-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

S.Bartkienė

 

15.

ATSP-219

2022-10-14

Taip

Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo

S.Bartkienė

 

16.

ATSP-221

2022-10-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T-191(E) „Dėl Kremuotų žmonių palaikų laidojimo Akmenės rajono savivaldybės kolumbariumų nišose tvarkos aprašo patvirtinimo ir įkainio už urnos laidojimą kolumbariumo nišoje nustatymo“ pakeitimo

R. Stonienė

 

17.

ATSP-234

2022-10-20

Taip

Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo

R. Stonienė

 

18.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

 

19.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų birželio 27 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo nustatymo“ pakeitimo

N. Mockuvienė

 

20.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

G. Karvelienė

 

21.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono meno mokyklos nuostatų patvirtinimo

G. Karvelienė

 

22.

 

Taip

Dėl Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo

G. Karvelienė

 

23.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų

J. Rekašienė

 

24.

ATSP-242

2022-10-20

Ne

Dėl pritarimo  prisijungti prie Susitarimo dėl meno ir dizaino viešose erdvėse

J. Rekašienė

 

25.

ATSP-225

2022-10-18

Ne

Dėl sutikimo Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos dalyvavimui mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniu specialiojo ugdymo centru, atrankoje

N.Mockuvienė

 

26.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo  tvarkos aprašo patvirtinimo

Z. Stanislauskienė

 

27.

ATSP-232

2022-10-20

Taip

Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamos socialinės globos kainų patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

 

28.

ATSP-228

2022-10-20

Taip

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

 

29.

ATSP-241

2022-10-20

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

V. Vaičiūnienė

 

30.

ATSP-240

2022-10-20

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

V. Vaičiūnienė

 

31.

ATSP-227

2022-10-19

Ne

Dėl leidimo išnuomoti Savivaldybės būstą

A.Bacienė

 

32.

ATSP-223

2022-10-18

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T- 40 „ Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

A.Bacienė

 

33.

ATSP-208

2022-09-29

Ne

Dėl pritarimo projektui „Ventos seniūnijos pastato modernizavimas“

B. Navickienė

 

34.

ATSP-207

2022-09-29

Ne

Dėl pritarimo projektui „Akmenės seniūnijos pastato modernizavimas“

B. Navickienė

 

35.

ATSP-235

2022-10-20

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Viską galiu atlikti iš namų“ įgyvendinimui

D. Tušienė

 

36.

ATSP-230

2022-10-20

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m.  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

S. Vilkas

 

37.

ATSP-220

2022-10-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos  2021 m. kovo 29 d. sprendimo  Nr. T-63 ,,Dėl Savivaldybės draustinių steigimo ir gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

S. Vilkas

 

38.

ATSP-237

2022-10-20

Ne

Dėl  Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J. Grobienė

 

39.

ATSP-233

2022-10-20

Ne

Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą

R. Stonienė

 

40.

ATSP-229

2022-10-20

Ne

Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą

Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn

J. Grobienė

 

41.

ATSP-239

2022-10-20

Ne

Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis

J. Grobienė

 

42.

ATSP-215

2022-10-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-25(E) „Dėl Viešame aukcione parduodamo Akmenės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

S. Vilkas

 

43.

ATSP-217

2022-10-14

Ne

Dėl trumpalaikio turto perdavimo Akmenės rajono meno mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J.Grobienė

 

44.

ATSP-226

2022-10-19

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės svarbių infrastruktūros objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

I.Eselinienė

 

45.

ATSP-216

2022-10-14

Taip

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Rudausių kaime, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje

E.Šypalienė

 

46.

ATSP-238

2022-10-20

Ne

Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (unikalus objekto Nr. 10785) esančių užrašų pašalinimo

E. Šypalienė

 
Atgal